• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 11 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    3 °C

Harmonogram spotkań informacyjnych

Uprzejmie informuję, iż Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu organizuje cykl spotkań informacyjnych poświęconych realizacji zadań inwestycyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w zakresie efektywności energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania inwestycji w sektorze mieszkaniowym z obszaru Aglomeracji Opolskiej.

 

Poniżej przesyłam harmonogram spotkań dla poszczególnych grup uczestników:

Harmonogram spotkań informacyjnych poświęconych realizacji zadań inwestycyjnych
w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w zakresie efektywności energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania inwestycji w sektorze mieszkaniowym
z obszaru Aglomeracji Opolskiej.

 

Uczestnicy spotkania: przedstawiciele wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z obszaru AO

Termin: 22.11.2016r. (gminy: Walce, Strzeleczki, Zdzieszowice, Krapkowice, Gogolin, Prószków, Izbicko, Tarnów Opolski, Komprachcice, Opole, Tułowice) i 29.11.2016r. (Chrząstowice, Ozimek, Niemodlin, Dąbrowa, Turawa, Łubniany, Dobrzeń Wielki, Lewin Brzeski, Popielów, Łubniany, Murów)

Godzina: 10.00

Miejsce: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (ul. Horoszkiewicza 6 , 45-301 Opole)

Planowany czas spotkania: 140 min (w tym 2 przerwy po 15 minut).

Tematyka spotkań:

  1. Możliwości finansowania inwestycji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w zakresie efektywności energetycznej (m.in. omówienie formuły ESCO),
  2. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Aglomeracji Opolskiej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania inwestycji w sektorze mieszkaniowym,
  3. Omówienie założeń Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIIŚ 2014-2020, poddziałanie nr 1.3.2: Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz Regulaminu konkursu,
  4. Znaczenie audytów energetycznych oraz Planów Gospodarki Niskoemisyjnych,
  5. Dyskusja.

 

Data publikacji: 14-11-2016 13:23 Opublikował(a): Izabela Kołodziej