INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek dnia 24 listopada 2016. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Zmiana budżetu gminy na rok 2016 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej
- informacja Skarbnika Gminy
- opinia Komisji Budżetu i Finansów
- dyskusja
- podjęcie uchwał
2. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów gminnych nieruchomości
- informacja Wójta
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego
- dyskusja
- podjęcie uchwały
3. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
- informacja Z-cy Wójta
- Opinia Komisji Oświaty
- dyskusja
-podjęcie uchwały
4. Uchwała w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki jaka ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzeniu konsultacji
- informacja Wójta Gminy
- dyskusja
-podjęcie uchwały
5. Interpelacje
6. Sprawy różne

                                        Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                               Klemens Weber

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 24.11.2016r.pdf (1,56MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki