• Dzisiaj jest:
    środa, 19 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    27 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek dnia 24 listopada 2016. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Zmiana budżetu gminy na rok 2016 oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej
- informacja Skarbnika Gminy
- opinia Komisji Budżetu i Finansów
- dyskusja
- podjęcie uchwał
2. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobów gminnych nieruchomości
- informacja Wójta
- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego
- dyskusja
- podjęcie uchwały
3. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”
- informacja Z-cy Wójta
- Opinia Komisji Oświaty
- dyskusja
-podjęcie uchwały
4. Uchwała w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki jaka ma wejść w życie 1 stycznia 2017 roku oraz przeprowadzeniu konsultacji
- informacja Wójta Gminy
- dyskusja
-podjęcie uchwały
5. Interpelacje
6. Sprawy różne

                                        Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                               Klemens Weber

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 24.11.2016r.pdf (1,56MB)

Data publikacji: 17-11-2016 14:42 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 22-11-2016 13:32 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej