INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w piątek dnia 2 grudnia 2016. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.  
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Ślubowanie nowo wybranego radnego Pana Jana Chmiel  
2. Zmiany w składach komisji stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki  - podjęcie uchwały  
3. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CZARNOWĄSY-2  - informacja Wójta  - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego  - dyskusja  - podjęcie uchwały
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-4  - informacja Wójta  - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego  - dyskusja  - podjęcie uchwały
5. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  DOBRZEŃ WIELKI-2  - informacja Wójta Gminy  - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego  - dyskusja  - podjęcie uchwały
 6. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHRÓŚCICE-3  - informacja Wójta Gminy  - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego  - dyskusja  - podjęcie uchwały
 7. Interpelacje
 8. Sprawy różne   

                                 Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki
                                                   Klemens Weber 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki