• Dzisiaj jest:
  środa, 17 lipca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  19 °C

Budowa ścieżki rowerowej

                                 RPOWO 2014-2020.jpeg

Powiat Opolski
w partnerstwie z Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Popielów oraz Samorządem Województwa Opolskiego

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna
Działania 3.1 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014 – 2020
realizuje
projekt pn. „Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – I etap”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim – I etap

Nr Umowy

RPOP.03.01.02-16-0001/16-00

Wartość Projektu

Ogółem: 10 996 169,22 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  9 346 743,83 zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego  – 1 649 425,39 zł

Okres realizacji

Od 2016r. – do 2017r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia społeczności lokalnej poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza na obszarze powiatu opolskiego, wskutek rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego oraz pieszego. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom gmin Popielów, Dobrzeń Wielki oraz Ozimek bezpieczne korzystanie z alternatywnego środka transportu, jakim jest rower, co spowoduje ograniczenie ruchu samochodowego a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarze objętym przedmiotową inwestycją. W wyniku realizacji inwestycji oszacowano roczny spadek emisji CO2 na poziomie 4,47 Mg/rok. Wykonanie zaplanowanych działań doprowadzi do poprawy stanu infrastruktury rowerowej a także zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie Gminy Popielów, Dobrzeń Wielki i Ozimek oraz wpłynie pozytywnie na polepszenie dostępności ośrodków publicznych i poprawę komunikacji dla społeczności lokalnej.

Realizacja Projektu 

W ramach realizacji projektu powstanie:

 1. ścieżka rowerowa o szerokości 2,50 - 3,00 m (wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 457 z betonu asfaltowego oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 1807 O – z kostki betonowej) o łącznej długości: 3,58 km (w tym 2,36 km na terenie gminy Popielów, 1,05 km na terenie gminy Dobrzeń Wielki oraz 0,17 km na terenie gminy Ozimek)
 2. oraz dwa parkingi Bike&Ride w Popielowie na 10 stojaków oraz w Dobrzeniu Wielkim na 20 stojaków.
 3. kładka pieszo-rowerowa w miejscowości Krasiejów nad rzeką Mała Panew z i kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Brynica.
 4. oświetlenie ścieżki rowerowej za pomocą lamp typu LED na odcinku Popielów – Stare Siołkowice oraz Stare Siołkowice - Chróścice.

Współrealizatorzy   projektu:

 

 1. Zarząd Dróg Powiatowych

kontakt: ul. Książąt Opolskich 27, 45-084 Opole

tel. 77 5415101, fax. 77 5415103

 

 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

kontakt: ul. Oleska 127, 45-231 Opole

tel. 77 4591800, fax. 77 4581352

 

 1. Gmina Dobrzeń Wielki

kontakt: ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

tel. 77 4695525, fax. 77 4695524

 

 1. Gmina Popielów

kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

tel. 77 4275822, fax. 77 4275838

Koordynator projektu

Manfred Kupka

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Starostwa Powiatowego w Opolu

e-mail:

tel. 077 54 15 172

kontakt: ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

 

Data publikacji: 19-12-2016 08:58 Opublikował(a): Dominika Jonek