INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 29 grudnia 2016r.  w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.30

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Zmiana budżetu gminy na rok 2016r. oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
  - informacja Skarbnik Gminy
  - dyskusja
  - podjęcie uchwał
 2. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  - informacja Z-cy Wójta
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 3. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ścieków w  2017r.
  - informacja Wójta
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 4. Interpelacje
 5. Sprawy różne

                            Klemens Weber
          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki