• Dzisiaj jest:
  poniedziałek, 11 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  3 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 29 grudnia 2016r.  w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.30

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Zmiana budżetu gminy na rok 2016r. oraz zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
  - informacja Skarbnik Gminy
  - dyskusja
  - podjęcie uchwał
 2. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  - informacja Z-cy Wójta
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 3. Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 ścieków w  2017r.
  - informacja Wójta
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 4. Interpelacje
 5. Sprawy różne

                            Klemens Weber
          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Data publikacji: 21-12-2016 13:42 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 21-12-2016 13:43 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej