• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 11 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    3 °C

Oświadczenie Zarządu PROWOD Sp. z o.o.

Zarząd Prowod sp. z o.o. podtrzymuje swoje stanowisko, iż na dzień dzisiejszy brak jest pomiędzy Spółką, a Miastem Opole jakiegokolwiek stosunku prawnego, z którego wynikałby nie tyle obowiązek, co chociażby uprawnienie dla Spółki do dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenach, które z dniem 1 stycznia 2017 roku przejdą do Miasta Opola. Ze względu jednak na dobro mieszkańców miejscowości: Świerkle, Czarnowąsy, Borki, Krzanowice, Brzezie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. dostawa wody i odbiór ścieków  nie zostaną wstrzymane. Jak długo potrwa taki stan rzeczy, zależy tylko i wyłącznie od włodarzy Miasta Opola.

 

Wyrażamy nadzieję, iż biorąc pod uwagę skalę i wagę problemu, Miasto Opole rozpocznie z nami rozmowy i jak najszybciej poczynimy ustalenia zmierzające do uzyskania uprawnienia PROWOD sp. z o.o. do świadczenia usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców, którzy  z dniem 1 stycznia 2017 r. staną się obywatelami Miasta Opola. Cały czas czekamy także na podjęcie stosownej uchwały w zakresie ustalenia taryf. Do tego czasu będzie obowiązywała taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków z roku 2016.

http://prowod.pl/211/oswiadczenie-zarzadu.html

 

 

Data publikacji: 30-12-2016 14:38 Opublikował(a): Dominika Jonek