• Dzisiaj jest:
    sobota, 13 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    25 °C

Forum Młodzieży Województwa Opolskiego

To informacja ważna dla wszystkich młodych ludzi w regionie – mogą wskazać swoich przedstawicieli do powstającego właśnie Forum Młodzieży Województwa Opolskiego.

 Forum będzie działać na terenie województwa, jego kadencja potrwa rok.  Będzie miało charakter  konsultacyjny i doradczy w zakresie wdrażania polityki młodzieżowej w regionie.

Jakie będą jego zadania? Przede wszystkim opracowanie założeń funkcjonowania i trybu wyboru stałego ciała przedstawicielskiego młodzieży przy Marszałku Województwa Opolskiego;  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji oraz podmiotów działających na rzecz młodzieży, a także narzędzi polityki młodzieżowej województwa opolskiego; rozpoznawanie potrzeb społeczności województwa w zakresie działań na rzecz młodzieży oraz planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb.

Marszałek Województwa Opolskiego powoła od piętnastu do trzydziestu członków Forum, z czego co najmniej połowę będą stanowić przedstawiciele młodzieżowych rad miast i gmin z regionu, poza tym w skład Forum mogą wejść przedstawiciele organizacji młodzieżowych  i nieformalnych grup młodzieży, wybrani spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje i podmioty.

Kandydatów na członków Forum mogą zgłaszać  organizacje młodzieżowe oraz prowadzące działalność na rzecz młodzieży na terenie województwa, a także nieformalne grupy młodzieży, składające się z minimum 10 młodych ludzi, zamieszkałych w województwie opolskim.

Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów i 2 zastępców na członków Forum – są na to dwa tygodnie, licząc od daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.opolskie.pl .

Więcej na ten temat – na stronie http://mlodziezowaopolszczyzna.pl/forum-mlodziezy-powolane/

PDFForum Młodzieży Województwa Opolskiego.pdf (420,82KB)

Data publikacji: 04-01-2017 07:53 Opublikował(a): Izabela Kołodziej