• Dzisiaj jest:
    środa, 17 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    19 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek , dnia 26 stycznia 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

2. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Małym

3. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim

4. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Kup

5. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup

6. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Technikum w Dobrzeniu Małym

7. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym

8. Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu Wielkim

9. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

- przedstawienie informacji /dot. pkt 1-9 /

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 10. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-5

 - informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały

11. Interpelacje
12. Sprawy różne

 
Przewodniczący Rady Gminy
          Dobrzeń Wielki 
           Klemens Weber

Data publikacji: 19-01-2017 15:24 Opublikował(a): Izabela Kołodziej