INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek , dnia 26 stycznia 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

2. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzeniu Małym

3. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców śląskich z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dobrzeniu Wielkim

4. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Kup

5. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup

6. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Technikum w Dobrzeniu Małym

7. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Dobrzeniu Małym

8. Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu Wielkim

9. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

- przedstawienie informacji /dot. pkt 1-9 /

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 10. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DOBRZEŃ WIELKI-5

 - informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały

11. Interpelacje
12. Sprawy różne

 
Przewodniczący Rady Gminy
          Dobrzeń Wielki 
           Klemens Weber

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki