• Dzisiaj jest:
    sobota, 15 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    20 °C

Opolskie dla rodziców i dzieci

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu

Opolskie dla rodziców i dzieci

w ramach: Osi priorytetowej VII –  Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Celem projektu jest wsparcie 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 3 lat, którzy planują powrót na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im ponowną aktywność zawodową jest opieka nad małym dzieckiem. W ramach projektu proponujemy wybór najdogodniejszej formy opieki instytucjonalnej nad dzieckiem, a tym samym pokrycie kosztów związanych z jej utrzymaniem. Możliwe jest sfinansowanie utrzymania miejsca w żłobku, w klubie dziecięcym lub zatrudnienie dziennego opiekuna.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony oraz pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w systemie miesięcznych naborów do 25 dnia każdego miesiąca, aż do momentu wyczerpania miejsc.

Zapraszamy do zapoznania się Regulaminem uczestnictwa w projekcie zamieszczonym na stronie wupopole.praca.gov.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 77 44 17 471 lub 77 44 17 052.

                                                                                          ZAPRASZAMY

opolskie dla dzieci2.jpeg

Data publikacji: 02-03-2017 11:58 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 02-03-2017 12:08 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej