Opolskie dla rodziców i dzieci

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu rozpoczął realizację projektu

Opolskie dla rodziców i dzieci

w ramach: Osi priorytetowej VII –  Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


Celem projektu jest wsparcie 100 rodziców/opiekunów prawnych dzieci do 3 lat, którzy planują powrót na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im ponowną aktywność zawodową jest opieka nad małym dzieckiem. W ramach projektu proponujemy wybór najdogodniejszej formy opieki instytucjonalnej nad dzieckiem, a tym samym pokrycie kosztów związanych z jej utrzymaniem. Możliwe jest sfinansowanie utrzymania miejsca w żłobku, w klubie dziecięcym lub zatrudnienie dziennego opiekuna.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony oraz pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w systemie miesięcznych naborów do 25 dnia każdego miesiąca, aż do momentu wyczerpania miejsc.

Zapraszamy do zapoznania się Regulaminem uczestnictwa w projekcie zamieszczonym na stronie wupopole.praca.gov.pl
Wszelkich informacji udzielamy pod nr telefonu 77 44 17 471 lub 77 44 17 052.

                                                                                          ZAPRASZAMY

opolskie dla dzieci2.jpeg

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki