INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 30 marca 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.  
Proponuję następujący porządek obrad:  
1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do „usunięcia skutków naruszenia prawa” 
3.  Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci”, realizowanego w ramach VII Osi priorytetowej –  Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
4. Uchwała w sprawie  ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna 5. Uchwała w sprawie  maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
6. Interpelacje
7. Sprawy różne  

                                        Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki   
                                                          Klemens Weber 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki