• Dzisiaj jest:
    poniedziałek, 11 grudnia 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    3 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 30 marca 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.  
Proponuję następujący porządek obrad:  
1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
2. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do „usunięcia skutków naruszenia prawa” 
3.  Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do współpracy przy realizacji projektu „Opolskie dla rodziców i dzieci”, realizowanego w ramach VII Osi priorytetowej –  Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.6 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
4. Uchwała w sprawie  ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna 5. Uchwała w sprawie  maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
6. Interpelacje
7. Sprawy różne  

                                        Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki   
                                                          Klemens Weber 

Data publikacji: 23-03-2017 14:22 Opublikował(a): Izabela Kołodziej