INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 27 kwietnia 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017
- informacja Skarbnik
- dyskusja
- podjęcie uchwały
2. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
4. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzeń Wielki-2
5. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami  pozarządowymi  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016”
- informacja Z-cy Wójta
- przyjęcie sprawozdania
6. Interpelacje
7. Sprawy różne

                        Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki
                                            Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 27.04.2017r..pdf (10,69MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki