INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 1 czerwca 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Uroczyste odznaczenie osób zasłużonych tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Dobrzeń Wielki”.
2.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017.
3.    Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4.    Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym.
5.    Uchwała w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki.
6.    Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
7.    Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2017-2021.
8.    Uchwała w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przyjmowania przez Gminę Dobrzeń  Wielki urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.
9.    Uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki.
10.    Uchwała w sprawie zamiaru zmiany uchwały, w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
11.    Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.
12.    Interpelacje
13.    Sprawy różne

                                  Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki
                                                        Klemens Weber

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 01.06.2017r.pdf (2,96MB)

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki