INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446; z 2017r. poz.730 i 935) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek , dnia 29 czerwca 2017r.  w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.30
Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Informacja  na temat nowej usługi w zakresie rehabilitacji i opieki nad osobami starszymi.
2.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2016 oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium
- informacja Wójta
- opinia RIO w sprawie sprawozdania
- opinia Komisji Rewizyjnej
- opinia RIO w sprawie wniosku Komisji o udzielenie Wójtowi absolutorium
- opinie pozostałych Komisji Rady Gminy
- dyskusja
- podjęcie uchwał
3.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
- informacja Skarbnika Gminy
- dyskusja
- podjęcie uchwał
4.    Uchwała w sprawie reorganizacji Zarządu Mienia Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
5.    Uchwała w sprawie reorganizacji PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
6.    Uchwała w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
- informacja Sekretarza Gminy
- podjęcie uchwały
7.    Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
- informacja Z-cy Wójta Gminy
- dyskusja
- podjęcie uchwały
8.    Interpelacje
9.    Sprawy różne

                               Przewodniczący Rady Gminy
                                             Dobrzeń Wielki

                                             Klemens Weber

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki