• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446; z 2017r. poz.730 i 935) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek , dnia 29 czerwca 2017r.  w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 15.30
Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Informacja  na temat nowej usługi w zakresie rehabilitacji i opieki nad osobami starszymi.
2.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2016 oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium
- informacja Wójta
- opinia RIO w sprawie sprawozdania
- opinia Komisji Rewizyjnej
- opinia RIO w sprawie wniosku Komisji o udzielenie Wójtowi absolutorium
- opinie pozostałych Komisji Rady Gminy
- dyskusja
- podjęcie uchwał
3.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
- informacja Skarbnika Gminy
- dyskusja
- podjęcie uchwał
4.    Uchwała w sprawie reorganizacji Zarządu Mienia Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
5.    Uchwała w sprawie reorganizacji PROWOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
- informacja Wójta
- dyskusja
- podjęcie uchwały
6.    Uchwała w sprawie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
- informacja Sekretarza Gminy
- podjęcie uchwały
7.    Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
- informacja Z-cy Wójta Gminy
- dyskusja
- podjęcie uchwały
8.    Interpelacje
9.    Sprawy różne

                               Przewodniczący Rady Gminy
                                             Dobrzeń Wielki

                                             Klemens Weber

 

Data publikacji: 22-06-2017 15:19 Opublikował(a): Izabela Kołodziej