Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa

logo_ołtarz.jpeg

Gmina Popielów

w partnerstwie z Gminą Łubniany, Gminą Murów, Gminą Dobrzeń Wielki, Parafią Rzymskokatolicką pw. NMP Królowej Aniołów w Popielowie, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Szczepana w Brynicy, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Bartłomieja w Jełowej, Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jadwigi w Chróścicach

 

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury
Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje

projekt pn.: „Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Tytuł Projektu

Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – część południowa

Nr Umowy

RPOP.05.03.01-16-0003/16-00

Wartość Projektu

Ogółem: 4 187 120,03 zł

w tym środki z :

Unii Europejskiej  –  3 559 051,98 zł

budżetu partnerów projektu  – 628 068,05 zł

Okres realizacji

Od 2017 r. – do 2018 r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych, poprzez ochronę, promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego na Obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji – w części południowej. Projekt poprzez przewidziane działania, wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego, powstrzymując degradację zabytków, oraz zwiększając ich dostępność, bezpieczeństwo i ekspozycję.

Realizacja Projektu 

Projekt będzie realizowany przez Gminę Popielów i 11 partnerów i dotyczy 14 zabytków. Jego zakres rzeczowy obejmuje następujące elementy:

 1.     Gmina Popielów – odbudowa zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach, odbudowa mostu w Karłowicach.
 2.     Gmina Murów – Remont budynku w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu.
 3.     Parafia NMP Królowej Aniołów w Popielowie – monitoring i oświetlenie kościoła NMP Królowej Aniołów w Popielowie oraz kościoła św. Andrzeja w Popielowie.
 4.     Parafia św. Michała Archanioła w Karłowicach – konserwacja kościoła św. Judy Tadeusza w Kurzniach, z zagospodarowaniem terenu, monitoring i oświetlenie kościoła św. Judy Tadeusza w Kurzniach i Św. Michała Archanioła w Karłowicach.
 5.     Parafia św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach – Konserwacja wnętrza kościoła w Starych Siołkowicach
 6.     Parafia NSPJ w Zagwiździu – Konserwacja ołtarza w prezbiterium kościoła NSPJ w Zagwiździu.
 7.     Parafia św. Szczepana w Brynicy – system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele św. Szczepana w Brynicy.
 8.     Parafia św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele św. Barbary w Kolanowicach
 9.     Parafia św. Bartłomieja w Jełowej - system wykrywania i sygnalizacji pożaru, włamania i napadu w kościele św. Bartłomieja w Jełowej oraz w kościele św. Mateusza w Kobylnie.
 10.      Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Chróścicach – Odrestaurowanie ołtarza głównego w kościele św. Jadwigi w Chróścicach.

Współrealizatorzy   projektu:

 

 1. Gmina Łubniany

kontakt: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

tel. 77 427 05 33, fax. 77 427 50 24

 

 1. Gmina Murów

kontakt: ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów

tel. 77 421 40 34, fax. 77 421 40 32

 

 1. Gmina Dobrzeń Wielki

kontakt: ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki

tel. 77 469 55 25, fax. 77 469 55 24

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Karłowicach

kontakt: ul. Pokojowa 1, 46-037 Karłowice

tel. 77 469 71 85, fax. Brak

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Popielowie

kontakt: ul. Kościuszki 19, 46-090 Popielów

tel. 77 469 20 40, fax. Brak

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach

kontakt: ul. Michała 1, 46-083 Stare Siołkowice

tel. 77 463 20 48, fax. Brak

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Robotnika w Osowcu-Węgrach

kontakt: ul. Opolska 6, 46-023 Osowiec

tel. 77 421 24 84, fax. 77 421 24 84

 

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Szczepana w Brynicy

kontakt: ul. Powstańców Śląskich 50, 46-024 Brynica

tel. 77 427 06 33, fax. 77 427 06 33

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja w Jełowej

kontakt: ul. Wolności 20, 46-024 Jełowa

tel. 77 421 10 34, fax. 77 421 10 34

 

 1. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu

kontakt: ul. Górki 4, 46-030 Zagwiździe

tel. 77 421 40 86 fax. Brak

 

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Jadwigi Śląskiej w Chróścicach

kontakt: ul. Powstańców Śląskich 5, 46-080 Chróścice

tel. 77 469 55 29 fax. Brak

Koordynatorzy projektu

Marieta Kupka

Zastępca Wójta Gminy Popielów

e-mail: zastepca.wojta@popielow.pl

tel. 77 427 58 24

Kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

 

Dariusz Bieniek

Podinspektor ds. Budownictwa w Urzędzie Gminy w Popielowie

e-mail: itr@popielow.pl

tel. 77 427 58 50

kontakt: ul. Opolska 13, 46-090 Popielów

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki