ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

     SG.VI.6220.03.2017                                                                                                                                        Pokój, dnia 25 sierpnia 2017  r.

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1, pkt. 5) oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353, ze zm.) Wójt Gminy Pokój,

zawiadamia

społeczeństwo, że w dniu 25 sierpnia 2017 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu wydana została decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454, w m. Ładza w km. 20+ 700-23+300

            Z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 40 w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30) w terminie od dnia wywieszenia zawiadomienia do  01 września 2017 r.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

                       

 

 

Otrzymują:

  1. społeczeństwo poprzez obwieszczenie na:
    1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, tablicy ogłoszeń Ug. Popielów, ul. Opolska 13, w miejscowości Popielów, tablicy ogłoszeń Ug. Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44, w miejscowości Dobrzeń Wielki
    2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój, sołectwa Kaniów, sołectwa Kup oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Pokój, sołectwa Kaniów, sołectwa Kup
    3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl, stronie internetowej Gminy Dobrzeń Wielki www.bip.dobrzenwielki.pl, stronie internetowej Gminy Popielów www.bip.popielow.pl,
  2. a/a

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki