INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 7 września 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 
1.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2.    Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
3.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.
4.    Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulic.
5.    Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki.
6.    Interpelacje.
7.    Sprawy różne.
 
                                            Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki 
                                                                  Klemens Weber

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki