• Dzisiaj jest:
    środa, 17 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    19 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 7 września 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
 
Proponuję następujący porządek obrad:
 
1.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2.    Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy.
3.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  nieodpłatne rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.
4.    Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulic.
5.    Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Dobrzeń Wielki.
6.    Interpelacje.
7.    Sprawy różne.
 
                                            Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki 
                                                                  Klemens Weber

 

Data publikacji: 31-08-2017 11:21 Opublikował(a): Izabela Kołodziej