• Dzisiaj jest:
  sobota, 09 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  -1 °C

Zakończona Akcja „LATO 2017”

W Gminie Dobrzeń Wielki, jak co roku, organizowana była akcja „LATO 2017”. Zajęcia dla zapisanych dzieci w wieku od 6 do 15 lat, które nie miały możliwości wyjazdu na wypoczynek letni w tym roku, odbywały się w okresie od 10 lipca do 11 sierpnia br., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400

Akcję zorganizowała Gmina Dobrzeń Wielki przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który podczas zajęć zapewnił dzieciom posiłek regeneracyjny w postaci drugiego śniadania oraz napoje.

Zajęcia odbywały się w dwóch sołectwach gminy:

 • w Dobrzeniu Wielkim w Gminnym Ośrodku Kultury
 • w Chróścicach w świetlicy szkolnej.

W celu integracji przeprowadzono:

 • zabawy grupowe w formie gier zespołowych,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia sportowe,
 • konkursy plastyczne.

Aby uatrakcyjnić zajęcia, wprowadzono formy aktywnego spędzania czasu „na sportowo”. Były to głównie: zabawy na boiskach klubów sportowych, na boiskach szkolnych, na placach zabaw, siłowniach na świeżym powietrzu oraz na ORLIKU. Dzieci pod okiem ratowników wypoczywały również na Ośrodku Rekreacji „BALATON”, który był dostępny w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2017r. w godzinach od 1100 do 1900.

Uczestnicy Akcji brali udział w konkursach przygotowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobrzeniu Wielkim. Pierwszy konkurs zorganizowany był pod hasłem Ilustracja do ulubionej bajki, drugi konkurs Ilustracja do wiersza pt. „Król pustyni”. Dzieci za udział
w konkursach otrzymały nagrody książkowe. Dla uczestników półkolonii zorganizowane były również zajęcia tańca cyrkowego i baletowego.

W tym roku, ze względu na szczególną sytuację finansową Gminy, dzieci nie uczestniczyły w żadnych wycieczkach, ale miały zapewnioną opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, z którą mile spędziły czas. Codziennie, średnia liczba dzieci uczestniczących w półkolonii wynosiła 32. Założenia i cele prowadzonej Akcji udało się w większości zrealizować.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim, oprócz atrakcji dla dzieci korzystających z półkolonii, zorganizowane były ogólnodostępne warsztaty z: baletu, tańca towarzyskiego i bębnów afrykańskich. Grupy zespołowe, działające w GOK, spędzały czas wakacyjny w różnych miejscach w kraju jak i za granicą. I tak:

 • Zespół tańca towarzyskiego – wyjazd do Pokrzywnej w terminie 15-24.08.2017r. (30 osób),
 • Zespół Mażoretek „Seniorita” - wyjazd do Wójtowic w terminie 7-12.08.2017r. (46 osób),
 • Zespół Akrobatów:
  - wyjazd do Cesanatico (Włochy) w terminie 16-29.07.2017r. (30 osób),
  - wyjazd do Kluczborka w terminie 7-16.08.2017r. (30 osób).

Koszt wszystkich wyżej wymienionych wyjazdów pokrywali rodzice.  

W okresie wakacyjnym, na terenie gminy Dobrzeń Wielki, odbyły się imprezy kulturalne zorganizowane przez GOK w Dobrzeniu Wielkim, Rady Sołeckie, Ochotniczą Straż Pożarną i Kluby Sportowe:

 1. lipiec
 • 15-16.07.2017r. – Festyn w Chróścicach (boisko „Victoria” Chróścice),
 • 15-16.07.2017r. – X Zlot Samochodów Zabytkowych (Ośrodek Rekreacji „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim

       2. sierpień

 • 05-06.08.2017r. – Festyn w Chróścicach (plac OSP Chróścice),
 • 12-13.08.2017r. – Festyn w Dobrzeniu Wielkim (boisko LZS TOR Dobrzeń Wielki),

Dzieci, oprócz atrakcji wakacyjnych w gminie Dobrzeń Wielki, korzystały również z kolonii letnich zorganizowanych przez inne instytucje:

 • Kuratorium Oświaty w Opolu

W roku 2017 dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, funkcjonujących na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, uczestniczyły w dwóch turnusach kolonijnych zorganizowanych w Ośrodku Wypoczynkowym „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach.

Pierwszy turnus trwał od 21 lipca do 3 sierpnia 2017r. Uczestniczyło w nim 3 uczniów. Organizatorem wypoczynku było Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa w Opolu. 
Drugi turnus trwał od 17 do 30 sierpnia 2017r. Uczestniczyło w nim również 3 uczniów. Organizatorem wypoczynku było Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Śląska Opolskiego.  

 • Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Na kolonie zagraniczne do Bautzen (Niemcy) z opolskiego TSKN-u wyjechało dwoje dzieci.
Kolonie trwały od 14 do 22 lipca 2017 r.

Dnia 19 sierpnia w jednodniowej wycieczce do Berlina udział wzięło 2 dzieci z gminy Dobrzeń Wielki.

 • Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

Na odpłatną kolonię organizowaną przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wyjechało czworo dzieci z Chróścic. Wypoczynek zorganizowany był w Ośrodku Szkoleniowym Niwki w okresie 10-15.07.2017r.(I turnus) i 17-22.07.2017r. (II turnus).

 • Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych TALENT w Dobrzeniu Wielkim

Wypoczynek letni zorganizowało również Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „TALENT”
w Dobrzeniu Wielkim. W okresie 19-25.07.2017r., 5 dzieci z Dobrzenia Wielkiego wyjechało do miejscowości Brenna koło Wisły.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

Grupa 13 uczniów klas sportowych, uczestniczyła w dniach od 01 – 14 lipca w Światowym Festiwalu Piłki Ręcznej w Teramo, we Włoszech. Poza niesamowitymi przeżyciami sportowymi, uczniowie mieli również okazję zwiedzić Rzym oraz czas na relaks nad morzem.

Dzięki licznie prowadzonym zajęciom oraz wyjazdom podczas tegorocznych wakacji, dzieci i młodzież aktywnie spędziły czas ucząc się współpracy w grupie, szacunku i wzajemnej tolerancji, koleżeństwa, umiejętności rozwiązywania konfliktów, propagowania pozytywnych postaw społecznych oraz promowania bezpiecznych zabaw i zachowań.

Zebrała: A. Pietrzyk

 

Data publikacji: 04-09-2017 13:35 Opublikował(a): Izabela Kołodziej