Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie

Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie

W dniu 20 lipca 2017r. przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w Gminie Dobrzeń Wielki. W komisjach, egzaminacyjnych powołanych przez Wójta Gminy zasiedli: przedstawiciel Urzędu Gminy, eksperci z listy MEN, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przedstawiciel ZNP i dyrektorzy placówek zatrudniających egzaminowanych. Do tegorocznego egzaminu przystąpiły cztery nauczycielki, ubiegające się o stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkie zdały egzamin pomyślnie.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, pedagog chcąc uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, musi odbyć prawie trzyletni staż i zdać egzamin oraz złożyć ślubowanie, które jest ostatnim etapem do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Dlatego też, podczas narady kadry kierowniczej placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki, w dniu 29 sierpnia 2017r., nauczyciele awansujący złożyli uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu nauczyciele odebrali z rąk  Wójta Gminy Henryka Wróbla akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczycielami awansującymi są: mgr Dominika Warzecha-Siwek – nauczycielka matematyki i fizyki z 8-letnim  doświadczeniem (Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach), mgr Justyna Gladys – nauczycielka wychowania przedszkolnego, 6 lat stażu w zawodzie (Publiczne Przedszkole w Chróścicach), mgr Miłosława Moździoch – nauczycielka j. polskiego i etyki z 6-letnim stażem pracy (Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim) oraz mgr Gabriela Kampa – nauczycielka religii, muzyki i zajęć artystycznych z 26-letnim doświadczeniem pracy pedagogicznej (Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim).

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszego rozwoju zawodowego !

IMG_0348.jpeg IMG_0346.jpeg IMG_0344.jpeg

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki