• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie

Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie

W dniu 20 lipca 2017r. przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w Gminie Dobrzeń Wielki. W komisjach, egzaminacyjnych powołanych przez Wójta Gminy zasiedli: przedstawiciel Urzędu Gminy, eksperci z listy MEN, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przedstawiciel ZNP i dyrektorzy placówek zatrudniających egzaminowanych. Do tegorocznego egzaminu przystąpiły cztery nauczycielki, ubiegające się o stopień nauczyciela mianowanego. Wszystkie zdały egzamin pomyślnie.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, pedagog chcąc uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, musi odbyć prawie trzyletni staż i zdać egzamin oraz złożyć ślubowanie, które jest ostatnim etapem do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Dlatego też, podczas narady kadry kierowniczej placówek oświatowych gminy Dobrzeń Wielki, w dniu 29 sierpnia 2017r., nauczyciele awansujący złożyli uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu nauczyciele odebrali z rąk  Wójta Gminy Henryka Wróbla akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczycielami awansującymi są: mgr Dominika Warzecha-Siwek – nauczycielka matematyki i fizyki z 8-letnim  doświadczeniem (Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścicach), mgr Justyna Gladys – nauczycielka wychowania przedszkolnego, 6 lat stażu w zawodzie (Publiczne Przedszkole w Chróścicach), mgr Miłosława Moździoch – nauczycielka j. polskiego i etyki z 6-letnim stażem pracy (Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim) oraz mgr Gabriela Kampa – nauczycielka religii, muzyki i zajęć artystycznych z 26-letnim doświadczeniem pracy pedagogicznej (Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim).

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych.

Serdeczne gratulacje wraz z życzeniami dalszego rozwoju zawodowego !

IMG_0348.jpeg IMG_0346.jpeg IMG_0344.jpeg

Data publikacji: 18-09-2017 11:57 Opublikował(a): Izabela Kołodziej