OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 20 września 2011r. o sporządzeniu Spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 20 września 2011r.

o sporządzeniu Spisu wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
9 października 2011r. oraz o miejscu sposobie jego udostępniania.

       

         Na podstawie art.36 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Dobrzeń Wielki zawiadamia:

 

§ 1

W dniu 19 września 2011r. został sporządzony Spis wyborców do przeprowadzenia w gminie Dobrzeń Wielki głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

§ 2

Spis wyborców bedzie udostępniany do wglądu wyborców w Urzędzie Gminy
w Dobrzeniu Wielkim w Referacie Ewidencji Ludności – pokój nr 6, w dni robocze w okresie od  20 września 2011r.  do 3 października 2011r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (od 7.30 do 15.30).

§ 3

Obwieszczenie podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dobrzenwielki.pl.

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                                   Henryk Wróbel 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki