• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 maja 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    21 °C

Wodociąg Publiczny Chróścice – zastosowanie stałej dezynfekcji wody podchlorynem sodu

              PROWOD Spółka z o.o. zawiadamia, iż w związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chróścice, począwszy od dnia 3 października 2017 r. wprowadzona została stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu.
            Modernizacja stacji ma na celu zwiększenie jej wydajności oraz poprawę jakości wody uzdatnionej. W trakcie realizacji zadania nastąpi między innymi przebudowa układu technologicznego oraz rozbudowa zbiornika magazynującego wodę uzdatnioną.                                                            
            Podczas wykonywania powyższych prac nastąpi konieczność ingerencji w istniejący układ technologiczny, dlatego wprowadzenie stałej dezynfekcji wody stanowi działanie prewencyjne.   Zawartość chloru wolnego będzie utrzymywana na poziomie nie przekraczającym 0,3 mg/l, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Wprowadzenie dezynfekcji może spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, nie stanowi jednak zagrożenia dla zdrowia ludzi.
           Wodociąg Publiczny Chróścice zaopatruje w wodę miejscowości w Gminie Dobrzeń Wielki: Chróścice, Kup, część Dobrzenia Wielkiego, Dobrzeń Mały, w Mieście Opole: Borki oraz w Gminie Pokój: Ładza i Krzywa Góra.
                  

                                                          Zarząd Spółki

 

Data publikacji: 05-10-2017 09:50 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 05-10-2017 09:50 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej