• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w piątek, dnia 3 listopada 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej
- informacja Skarbnika Gminy
- opinia Komisji Rewizyjnej
- opinia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia I Sportu
- dyskusja
- podjęcie uchwał
2.    Interpelacje
3.    Sprawy różne


                                 Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki
                                                     Klemens Weber

 

 

Data publikacji: 30-10-2017 10:40 Opublikował(a): Izabela Kołodziej