• Dzisiaj jest:
    sobota, 15 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    22 °C

Informacja o usługach Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki dla osób niesłyszących

INFORMACJA 

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

    1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim, ul. Namysłowska 44, 46-081 Dobrzeń Wielki w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres 

- faxem na nr 77 4695 524 wew. 117,

- telefonicznie na nr 77 4695 524 wew. 100,

- drogą pocztową.

Data publikacji: 22-11-2017 12:13 Opublikował(a): Izabela Kołodziej