• Dzisiaj jest:
    środa, 17 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    19 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 30 listopada 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.    Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Chróścicach, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Chróścicach.

3.    Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.

4.    Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kup.

5.    Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu Wielkim

6.    Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrzeniu Wielkim

7.    Uchwała w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki .

8.    Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

9.    Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim

10.    Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

11.    Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego dla gminy Dobrzeń Wielki

12.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

13.    Uchwała w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki

14.    Interpelacje
15.    Sprawy różne

                                 Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki

                                                       Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 30.11.2017r.pdf (2,79MB)

Data publikacji: 23-11-2017 15:27 Opublikował(a): Izabela Kołodziej