INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 30 listopada 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2017 oraz zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.    Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Chróścicach, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Chróścicach.

3.    Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim.

4.    Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kup, w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kup.

5.    Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu Wielkim

6.    Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dobrzeniu Wielkim

7.    Uchwała w sprawie warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki .

8.    Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

9.    Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim

10.    Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

11.    Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego dla gminy Dobrzeń Wielki

12.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

13.    Uchwała w sprawie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki

14.    Interpelacje
15.    Sprawy różne

                                 Przewodniczący Rady Gminy  Dobrzeń Wielki

                                                       Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 30.11.2017r.pdf (2,79MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki