• Dzisiaj jest:
    niedziela, 03 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    9 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 28 grudnia 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018 oraz uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu Wielkim.
3. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chróścicach.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Szkół w Chróścicach.
5. Uchwała w sprawie zamiaru zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą XXXIV/277/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Dobrzeniu Małym, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia, wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
7. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
8. Interpelacje.
9. Sprawy różne.
                                                        Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                             Klemens Weber
PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 28.12.2017r.pdf (2,10MB)

Data publikacji: 21-12-2017 14:46 Opublikował(a): Izabela Kołodziej