INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 28 grudnia 2017r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018 oraz uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzeniu Wielkim.
3. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chróścicach.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Szkół w Chróścicach.
5. Uchwała w sprawie zamiaru zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, przyjętej uchwałą XXXIV/277/2017 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Publicznej Szkoły Zawodowej z siedzibą w Dobrzeniu Małym, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim, w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia, wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim.
7. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
8. Interpelacje.
9. Sprawy różne.
                                                        Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                             Klemens Weber
PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 28.12.2017r.pdf (2,10MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki