• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 listopada 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -4 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 25 stycznia 2018r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018 oraz uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Szkół w Chróścicach.
4. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Pomocy w Rodzinie.
5. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
6. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola.
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Opolskiego.
9. Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
10. Uchwała w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.
11. Interpelacje.
12. Sprawy różne.

                                            Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                  Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 25.01.2018r.pdf (1,89MB)

Data publikacji: 18-01-2018 12:55 Opublikował(a): Izabela Kołodziej