INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w czwartek, dnia 25 stycznia 2018r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.
Proponuję następujący porządek obrad:
1. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018 oraz uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Uchwała w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Szkół w Chróścicach.
4. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Pomocy w Rodzinie.
5. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
6. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Opola.
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Opolskiego.
9. Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
10. Uchwała w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu.
11. Interpelacje.
12. Sprawy różne.

                                            Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                                  Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 25.01.2018r.pdf (1,89MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki