WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

 

 

Miejscowość

Położenie

 

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa mieszkania

Dobrzeń Wielki

Namysłowska 111/2

1261/140 arkusz mapy 4

Lokal:OP1O/00081772/8

Grunt:OP1O/00024411/3

54,50 m²

 

 

Opis: Lokal mieszkalny nr 2, wraz z pomieszczeniami  przynależnymi – piwnicą nr 2, pomieszczeniem gospodarczym nr 2, garażem nr 1 i udziałem w  nieruchomości wspólnej w 195/1000 cz., oznaczonej jako działka nr 1261/140 arkusz mapy 4, obręb Dobrzeń Wielki, położonym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Nieruchomość położona w terenie gruntów zabudowanych, bezpośrednio przy drodze ul. Namysłowskiej z bezpośrednim dojazdem drogą asfaltową.

 

Przeznaczenie: sprzedaż najemcy

 

Cena nieruchomości 38 020 zł.

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy ustalam do dnia 14 listopada 2011 r.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki, w terminie od 29 września do 20 października 2011 r., oraz w biuletynie informacji publicznej urzędu www.bip.dobrzenwielki.pl. Natomiast informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Nowej Trybunie Opolskiej.

 

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki