• Dzisiaj jest:
    środa, 17 lipca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    19 °C

Wyniki Postępowań

Budowa drogi łączącej ul.Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul.Stawy w miejscowości  Chróścice PDFZP.271.518.2016.10.pdf (161,58KB)

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy  Dobrzeń Wielki do dnia 31.12.2016r.PDFZP.271.456.2016.5.pdf (69,90KB)

Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz  z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 PDFZP.271.445.2016.2.pdf (143,48KB)

Budowa drogi gminnej ul.Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim wraz z budową  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami PDFZP.271.420.2016.5.pdf (97,20KB)

Remonty dróg  tłuczniowych w m. Chróścice, Kup, Czarnowaasy, Dobrzeń Wielki PDFZP.271.405.7.pdf (112,96KB)

Modernizacja sali wiejskiej w Dobrzeniu Małym PDF385.2016.6.pdf (88,82KB)

Przebudowa ul.Sienkiewicza i odcinka ul.Kwaśnej w m. Chróścice - etap IPDFPowiadomienie o wyborze 280.2016.pdf (225,34KB)

Zakup zamknięcia mobilnego w ilości  1 szt. wraz z elementami do składowania w ramach inwestycji pn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronbnego obwaowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163 +700 Etap II- część B PDFZP.271.302.2016.3.pdf (48,86KB)

Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach - rejon ulicy Różanej wraz z przyłączami do 7 budynków mieszkalnych PDFZP.271.170.2016.6.pdf (98,95KB)

Rozbudowa drogi  gminnej ul.Wąskiej w m. CzarnowąsyPDFZP.271.73.2016.16.pdf (215,18KB)

Budowa  drogi gminnej ul.św. Rocha w m. Dobrzeń Wielki PDFZP.271.100.2016.9.pdf (209,12KB)

Zakup zamknięć mobilnych w ilości  25 szt. wraz z elementami do ich składowania w ramach inwestycjipn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II-część BPDFZP.271.161.2016.8.pdf (96,40KB)

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach- instalacje elektryczne pracowni komputerowej PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.503.2015.8.pdf (1,06MB)

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach- dostawa i montaż urządzeń wyposażenia pracowni chemicznejPDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.502.2015.9.pdf (1,10MB)

Bezpieczny  i punktualny  dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 PDFZP.271.500.2015.10.pdf (218,56KB)

Przebudowa  drogi wewnetrznej (boczna od ulicy Namysłowskiej) dz. Nr 1494/8, 1172/11,1144/13 k.4 w m. Dobrzeń Wielki. Przebudowa  drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) wraz z budową  kanalizacji deszczowej i oświetleniem- dz. Nr 225/54, 1262/55,1263/55,1264/55, 1266/55,1368/55,1585/55, 230 k.m.4 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 410.2015.pdf (95,74KB)

Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Dobrzeniu Wielkim PDFZP.271.375.2015.5.pdf (87,17KB)

Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Dobrzeń Wielki w latach 2015-2016 PDFZP.271.267.2015.3.pdf (102,83KB)

Rozbudowa  Zespołu szkól  w Czarnowąsach- dostawa i montaż okien aluminiowych o odporności ogniowej EI-120 PDFZP.271.332.2015.10.pdf (309,84KB)

Budowa drogi ulicy Słonecznej i wewnetrznej w miejscowości Krzanowice etap I PDFPowiadomienie o wyborze 224.2015.pdf (137,13KB)

Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2015-2016 PDFZP.271.268.2015.6.pdf (731,14KB)

Budowa  drogi ulicy Wierzbowej w miejscowości Czarnowąsy PDFZP.271.254.2015.7.pdf (101,98KB)

Przebudowa  oraz  rozbudowa sieci cieplnej w Czarnowąsach ul.Wierzbowa i JaśminowaPDFZP.271.203.2015.6.pdf (94,87KB)

Przebudowa  kanalizacji  sanitarnej na Placu Klasztornym w Czarnowąsach PDFZP.271.202.2015.12.pdf (120,81KB)

Zimowe  utrzymanie  dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016PDFZP.271.713.2014.4.pdf (322,80KB)

Usługi edukacyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnieciach edukacyjnych oraz  podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szkolnym 2014/2015 programu  rozwojowego w 4 szkołach gimnazjalnych w gminie Dobrzeń WielkiPDFZP.271.745.2014.pdf (84,74KB) 

Usługi edukacyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiagnieciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku  szkolnym 2014/2015 programu rozwojowego w liceum Ogólnokształcacym w gminie Dobrzeń WielkiPDFZP.271.740.2014 (2).pdf (87,68KB)

Wykonanie projektu  budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 457 Dobrzeń Wielki- Brzeg na odcinku Chróścice- Stare Siłkowice PDFZP.271.624.2014.10.pdf (209,88KB)

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu WielkimPDFZP.271.568.2014.7.pdf (181,16KB)

Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnospawnych z terenu gminy Dobrzen Wielki do placówek oświatowychPDFPowiadomienie o wyborze 567.2014.pdf (151,54KB)

Wykonanie usług geodezyjnych w latach 2014-2016 na terenie gminy Dobrzeń WielkiPDFPowiadomienie o wyborze ZP.271.442.2014.6.pdf (289,58KB)

Adaptacja pomieszczeń na cele administracyjne budynku w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Kościelnej 5PDFPowiadomienie o wyborze ZP.271.402.2014.pdf (117,45KB)

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach PDFZP.271.321.2014.15.pdf (109,55KB)

1)Przebudowa drogi gminnej ul.Krasickiego w Dobrzeniu Wielkim. 2) Przebudowa ul.Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim w zakresie przebudowy chodnika.PDFPowiadomienie o wyborze 340.2014.pdf (161,04KB)

Budowa węzła cieplnego, przyłącza cieplnego niskich parametrów oraz instalacja centralnego ogrzewania w Czarnowaązasch Pl. Klasztorny budynek mieszkalny  nr 10,12,14 PDFPowiadomienie o wyborze ZP.271.312.2014.5.pdf (109,99KB)

Remont dróg tłuczniowych w m. Dobrzeń Wielki i m. Czarnowąsy PDFPowiadomienie o wyborze 305.2014.pdf (97,47KB)
Wykonanie uzupełniającego  otworu studziennego dla potrzeb  ujęcia wody w wodociągu  grupowego" Czarnowąsy".PDFpowiadomienie o wyborze ZP271.218.2014.6.pdf (95,04KB)

Remont świetlicy w Czarnowąsach: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz malowanie elewacji budynku gospodarczegoPDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.197.2014.18.pdf (837,72KB)  

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadania: 1) Budowa drogi gminnej Brzezie-Dobrzeń Wielki, 2) Budowa drogi ul.Reja w Dobrzeniu Wielkim, 3) Rozbudowa drogi ul.Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty_ZP.271.217.2014.7.pdf (999,45KB)

Rozbudowa obiektu zaplecza sportowego w Borkach o magazyn na sprzęt sportowy PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.198.2014.11.pdf (986,55KB)

Budowa ulicy wewnętrznej- boczna od ul.Armii Ludowej w m. Krzanowice PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.168.2014.12.pdf (1,17MB)

Naprawa pobocza drogi gminnej ul.Norweska wraz z częściową zabudową rowu i przygotowaniem  podłoża pod zatokę postojową PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.172.2014.6.pdf (725,06KB) 

Rozbudowa dróg gminnych nr 105506 O- ul.Piaskowa i nr 102505- ul.Młyńska w m. Kup PDFPowiadomienie o wyborze oferty_ZP.271.77.2014.16.pdf (535,28KB)

Budowa dróg gminnych ul.Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnętrznych wraz z kanalizacją  i oświetleniem  oraz przebudowa ul.Chopina w CzarnowąsachPDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.882.2013.7.pdf (672,38KB)

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.872.2013.7.pdf (1,88MB)

Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróścicach PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.720.2013.31.pdf (2,95MB)

Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróścicach PDFInformacja o powt. ocenie ofert_ZP.271.720.2013.pdf (360,77KB)

Rozbudowa  pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w ChróścicachPDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.720.2013.31.pdf (2,96MB)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania_ZP.271.546.2013.5.pdf (387,89KB)

Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.579.2013.6.pdf (1,46MB)

Przebudowa drogi wewnętrznej w  Dobrzeniu Małym dz. nr 959/143, 1090/143,1092/143,1167/137 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.558.2013.6.pdf (823,60KB)

Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.514.2013.6.pdf (814,80KB)

Przebudowa drogi wewnętrznej boczna od ul.Opolskiej w Dobrzeniu Małym dz.nr 1942/14,1943/14,1944/13,1946/13 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.515.2013.5.pdf (1,18MB)

 

Budowa placu zabaw "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.418.2013.pdf (889,52KB)

 

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej ul. Wolności w m. Dobrzeń Wielki PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.375.2013.4.pdf (832,67KB)

 

Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmianą sposobu uzytkowania przy ulicy Szkolnej 11 w Chróścicach  PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.410.2013.5.pdf (973,73KB)

 

Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w m. Chróścice, Kup, Czrnowąsy PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.411.2013.3.pdf (788,97KB)

 

Rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłaczami w dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.291.2013.2.pdf (771,96KB)

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Kup PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.309.2013.11.pdf (1,50MB)

Remont starej szkoły w Borkach PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.290.2013.8.pdf (935,81KB)

Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmiana sposobu użytkowania przy ulicy Szkolnej 11 w ChróścicachPDFZP.271.287.2013.7.pdf (964,97KB)

Przebudowa drogi uzytku rolnego od oczyszczalni   Dobrzeń Wielki do Chróścic PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.289.2013.4.pdf (843,15KB)

Remonty dróg gminnych w m. Chróścice, Kup, Dobrzeń Wielki PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.288.2013.5.pdf (866,01KB)

Budowa przystani  kajakowej w m. Czarnowąsy na rzece Mała Panew oraw w m. Borki na rzece Odra PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.147.2013.6.pdf (921,70KB)

Roboty budowlane w budynku OSP Dobrzeń Mały PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.134.2013.13.pdf (1,93MB)

Remont nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Dobrzeń wielki w latach 2013-2014

Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i pozimego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń wielki w latach 2013-2014

Budowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim- ul.Drzymały

Budowa dróg na Osiedlu Energetyk w Dobrzeniu Wielkim ulice: Tulipanowa, Kwiatowa, Liliowa PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.95.2013.pdf (2,16MB)

Przebudowa ulicy Łąkowej w Borkach wraz z odwodnieniem PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.101.2013.13.pdf (1,90MB)

Budowa drogi gminnej-bocznej od ul.Brzeziańskiej w m. Dobrzeniu Małym PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.82.2013.17.pdf (1,99MB)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi gminnej od ul.Wolnosci do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.741.2012.3.pdf (1,23MB)

Przebudowa przepustu-dobudowa zastawki na wylocie przepustu pod drogą wojewódzką  nr 454 w km 6+ 492 w m. Czarnowąsy oraz remont ścianki czołowej przepustu z klapą zwrotną  pod drogą  wojewódzką  nr 454 w km 5+ 810 w m. CzarnowąsyPDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1,01MB)

Budowa drogi gminnej od ul.Wolności  do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1,35MB)

Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń wielki w sezonie 2012/2013 i 2013/2014 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.601.2012.5.pdf (2,41MB)

Termomodrnizacja świetlicy wiejskiej wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Kup PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (733,30KB)

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadania:1. Budowa drogi ul.Wierzbowa w m. Czarnowąsy; 2. Budowa drogi ul.Słoneczna i wewnętrzna w m. Krzanowice PDFpowiadomienie o wyborze.pdf (328,94KB)

Budowa sieci wod-kan i kan.deszczowej w Dobrzeniu Wielkim ul.Sienkiewicza -ul.Miłosza, ul.Mehla PDFpowiadomienie o wyborze ZP.271.510.2012.3.pdf (149,65KB)

Dostawa i zainstalowanie 35 szt. laptopów, usługa łączności mobilnego i internetu  oraz zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z podstaw obsługi komputera na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"Dotacje na Innowacje""Inwestujemy w Waszą przyszłość" Interent dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki POIG.08.0300-16-133/11 PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (728,92KB)

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Dobrzeniu Wielkim ul.ks.Poziemby PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.490.2012.6.pdf (517,29KB)

Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach przy ulicach: Jagiełły, Chopina, Wąska oraz wykonanie 11 szt. dodatkowych przyłaczy na istniejącej sieci PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (255,31KB)

Remont dróg w m. Kup, Krzanowice, Dobrzeń Wielki, Chróścice PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.484.2012.2.pdf (823,19KB)

Dostawa fabrycznie  nowego ciężkiego  samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzeń Mały PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.500.2012.2.pdf (523,97KB)

Budowa placu zabaw"Radosna Szkoła" w Chróścicach przy ul.Powstańców Śl.1 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.423.2012.3.pdf (1,09MB)

Budowa oświetlenia  ulicznego dla dróg  w gminie Dobrzeń Wielki o łącznej długości około 2030mbPDFPowiadomienie o wyborze oferty - po ponownej ocenie.pdf (851,58KB)

Bezpieczny i punktualny  dowóz  uczniów  niepełnosprawnych  z terenu   Gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.414.2012.2.pdf (578,44KB)

Remont koryta rzeki Żydówka w km 12+ 235 do 13+055 w  miejscowości Dobrzeń Wielki PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.373.2012.7.pdf (686,71KB)

Rozbudowa  sieci wod-kan w Chróścicach ul.Ligonia PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.392.2012.4.pdf (715,90KB)

Remont dróg w m. Kup,Krzanowice, Dobrzeń Wielki, Chróścice PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.377.2012.5.pdf (271,14KB)

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie " Budowa dróg gminnych ul.Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnętrznych wraz z kanalizacją  deszczową i oświetleniem w m. Czarnowąsy" PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.351.2012.pdf (806,55KB)

Rozbudowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim ul.Brzozowa PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.360.2012.8.pdf (1,28MB)

Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach przy ul.Jagiełły, Chopina, Wąska oraz 13 dodatkowych przyłączy PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.323.2012.6.pdf (269,75KB)

Budowa oświetlenia  ulicznego dla dróg  w gminie Dobrzeń Wielki o łącznej długości około 2030mb PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (947,57KB)

Remont "starej szkoły " w Borkach PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (636,11KB)

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ETAP II w m. Czarnowąsy rejon  ul.studzienna ( ul.Różna i ul.Wspólna)PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1 006,88KB)

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowąsach  ul.Leśna PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1,13MB)

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie owyborze oferty.pdf (1,36MB)

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego  samochodu pozarniczego dla OSP Czarnowąsy PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (534,13KB)

Budowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim ul.Sienkiewicza- Drzymały PDFPowiedomienie o wyborze oferty.pdf (1,28MB)

Przebudowa drogi gminnej nr 109081 O ul.Chopina w m. Dobrzeń Mały PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (959,65KB)

Przebudowa drogi gminnej nr 102547 O ul.Brzozowej w m. Czarnowąsy

Przebudowa odcinka ul.Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1,02MB)

Remont budynku Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Kościelnej

Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej przy ul.Obrońców Pokoju w m. Borki oraz przebudowa przepustu- dobudowa ścianki czołowej w ciągu drogi Borki-Czarnowąsy w m. Czarnowąsy PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1,27MB)

Remont wielofunkcyjnej sali spotkań przy OSP  Chróścice

Przebudowa liniii napowietrzno-kablowej wraz z oświetleniem ulicznym w Chróścicach ul.Powstańców-Dąbrowa

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Chróścicach ul.Polna PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (820,87KB)

Budowa placu zabaw" Radosna Szkoła" mająca na celu utworzenie szkolnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkól w Czarnowasach PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (550,63KB)

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na ul. Norweskiej w Brzeziu

Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach II etap ulice: Broniewskiego, Jagiełły do nr 29, Chopina, Eichendorfa, Norwida oraz wykonanie przyłączy na istniejącej sieci - 14szt.  PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (369,04KB)

Opracowanie projketu oświetlenia ulicznego wraz z aktualizacją map geodezyjnych dla dróg gminnych wg załączników mapowych - łączna długość ok. 2030 mb PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (355,49KB)

 

Data publikacji: 30-09-2011 14:50 Opublikował(a): Joanna Kurtz
Data modyfikacji: 02-12-2016 09:07