Wyniki Postępowań

Budowa drogi łączącej ul.Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul.Stawy w miejscowości  Chróścice PDFZP.271.518.2016.10.pdf (161,58KB)

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy  Dobrzeń Wielki do dnia 31.12.2016r.PDFZP.271.456.2016.5.pdf (69,90KB)

Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz  z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 PDFZP.271.445.2016.2.pdf (143,48KB)

Budowa drogi gminnej ul.Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim wraz z budową  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami PDFZP.271.420.2016.5.pdf (97,20KB)

Remonty dróg  tłuczniowych w m. Chróścice, Kup, Czarnowaasy, Dobrzeń Wielki PDFZP.271.405.7.pdf (112,96KB)

Modernizacja sali wiejskiej w Dobrzeniu Małym PDF385.2016.6.pdf (88,82KB)

Przebudowa ul.Sienkiewicza i odcinka ul.Kwaśnej w m. Chróścice - etap IPDFPowiadomienie o wyborze 280.2016.pdf (225,34KB)

Zakup zamknięcia mobilnego w ilości  1 szt. wraz z elementami do składowania w ramach inwestycji pn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronbnego obwaowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163 +700 Etap II- część B PDFZP.271.302.2016.3.pdf (48,86KB)

Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach - rejon ulicy Różanej wraz z przyłączami do 7 budynków mieszkalnych PDFZP.271.170.2016.6.pdf (98,95KB)

Rozbudowa drogi  gminnej ul.Wąskiej w m. CzarnowąsyPDFZP.271.73.2016.16.pdf (215,18KB)

Budowa  drogi gminnej ul.św. Rocha w m. Dobrzeń Wielki PDFZP.271.100.2016.9.pdf (209,12KB)

Zakup zamknięć mobilnych w ilości  25 szt. wraz z elementami do ich składowania w ramach inwestycjipn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II-część BPDFZP.271.161.2016.8.pdf (96,40KB)

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach- instalacje elektryczne pracowni komputerowej PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.503.2015.8.pdf (1,06MB)

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach- dostawa i montaż urządzeń wyposażenia pracowni chemicznejPDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.502.2015.9.pdf (1,10MB)

Bezpieczny  i punktualny  dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 PDFZP.271.500.2015.10.pdf (218,56KB)

Przebudowa  drogi wewnetrznej (boczna od ulicy Namysłowskiej) dz. Nr 1494/8, 1172/11,1144/13 k.4 w m. Dobrzeń Wielki. Przebudowa  drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) wraz z budową  kanalizacji deszczowej i oświetleniem- dz. Nr 225/54, 1262/55,1263/55,1264/55, 1266/55,1368/55,1585/55, 230 k.m.4 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 410.2015.pdf (95,74KB)

Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Dobrzeniu Wielkim PDFZP.271.375.2015.5.pdf (87,17KB)

Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Dobrzeń Wielki w latach 2015-2016 PDFZP.271.267.2015.3.pdf (102,83KB)

Rozbudowa  Zespołu szkól  w Czarnowąsach- dostawa i montaż okien aluminiowych o odporności ogniowej EI-120 PDFZP.271.332.2015.10.pdf (309,84KB)

Budowa drogi ulicy Słonecznej i wewnetrznej w miejscowości Krzanowice etap I PDFPowiadomienie o wyborze 224.2015.pdf (137,13KB)

Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2015-2016 PDFZP.271.268.2015.6.pdf (731,14KB)

Budowa  drogi ulicy Wierzbowej w miejscowości Czarnowąsy PDFZP.271.254.2015.7.pdf (101,98KB)

Przebudowa  oraz  rozbudowa sieci cieplnej w Czarnowąsach ul.Wierzbowa i JaśminowaPDFZP.271.203.2015.6.pdf (94,87KB)

Przebudowa  kanalizacji  sanitarnej na Placu Klasztornym w Czarnowąsach PDFZP.271.202.2015.12.pdf (120,81KB)

Zimowe  utrzymanie  dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016PDFZP.271.713.2014.4.pdf (322,80KB)

Usługi edukacyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnieciach edukacyjnych oraz  podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szkolnym 2014/2015 programu  rozwojowego w 4 szkołach gimnazjalnych w gminie Dobrzeń WielkiPDFZP.271.745.2014.pdf (84,74KB) 

Usługi edukacyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiagnieciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku  szkolnym 2014/2015 programu rozwojowego w liceum Ogólnokształcacym w gminie Dobrzeń WielkiPDFZP.271.740.2014 (2).pdf (87,68KB)

Wykonanie projektu  budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 457 Dobrzeń Wielki- Brzeg na odcinku Chróścice- Stare Siłkowice PDFZP.271.624.2014.10.pdf (209,88KB)

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu WielkimPDFZP.271.568.2014.7.pdf (181,16KB)

Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnospawnych z terenu gminy Dobrzen Wielki do placówek oświatowychPDFPowiadomienie o wyborze 567.2014.pdf (151,54KB)

Wykonanie usług geodezyjnych w latach 2014-2016 na terenie gminy Dobrzeń WielkiPDFPowiadomienie o wyborze ZP.271.442.2014.6.pdf (289,58KB)

Adaptacja pomieszczeń na cele administracyjne budynku w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Kościelnej 5PDFPowiadomienie o wyborze ZP.271.402.2014.pdf (117,45KB)

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach PDFZP.271.321.2014.15.pdf (109,55KB)

1)Przebudowa drogi gminnej ul.Krasickiego w Dobrzeniu Wielkim. 2) Przebudowa ul.Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim w zakresie przebudowy chodnika.PDFPowiadomienie o wyborze 340.2014.pdf (161,04KB)

Budowa węzła cieplnego, przyłącza cieplnego niskich parametrów oraz instalacja centralnego ogrzewania w Czarnowaązasch Pl. Klasztorny budynek mieszkalny  nr 10,12,14 PDFPowiadomienie o wyborze ZP.271.312.2014.5.pdf (109,99KB)

Remont dróg tłuczniowych w m. Dobrzeń Wielki i m. Czarnowąsy PDFPowiadomienie o wyborze 305.2014.pdf (97,47KB)
Wykonanie uzupełniającego  otworu studziennego dla potrzeb  ujęcia wody w wodociągu  grupowego" Czarnowąsy".PDFpowiadomienie o wyborze ZP271.218.2014.6.pdf (95,04KB)

Remont świetlicy w Czarnowąsach: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz malowanie elewacji budynku gospodarczegoPDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.197.2014.18.pdf (837,72KB)  

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadania: 1) Budowa drogi gminnej Brzezie-Dobrzeń Wielki, 2) Budowa drogi ul.Reja w Dobrzeniu Wielkim, 3) Rozbudowa drogi ul.Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty_ZP.271.217.2014.7.pdf (999,45KB)

Rozbudowa obiektu zaplecza sportowego w Borkach o magazyn na sprzęt sportowy PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.198.2014.11.pdf (986,55KB)

Budowa ulicy wewnętrznej- boczna od ul.Armii Ludowej w m. Krzanowice PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.168.2014.12.pdf (1,17MB)

Naprawa pobocza drogi gminnej ul.Norweska wraz z częściową zabudową rowu i przygotowaniem  podłoża pod zatokę postojową PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.172.2014.6.pdf (725,06KB) 

Rozbudowa dróg gminnych nr 105506 O- ul.Piaskowa i nr 102505- ul.Młyńska w m. Kup PDFPowiadomienie o wyborze oferty_ZP.271.77.2014.16.pdf (535,28KB)

Budowa dróg gminnych ul.Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnętrznych wraz z kanalizacją  i oświetleniem  oraz przebudowa ul.Chopina w CzarnowąsachPDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.882.2013.7.pdf (672,38KB)

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.872.2013.7.pdf (1,88MB)

Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróścicach PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.720.2013.31.pdf (2,95MB)

Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróścicach PDFInformacja o powt. ocenie ofert_ZP.271.720.2013.pdf (360,77KB)

Rozbudowa  pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w ChróścicachPDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.720.2013.31.pdf (2,96MB)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania_ZP.271.546.2013.5.pdf (387,89KB)

Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.579.2013.6.pdf (1,46MB)

Przebudowa drogi wewnętrznej w  Dobrzeniu Małym dz. nr 959/143, 1090/143,1092/143,1167/137 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.558.2013.6.pdf (823,60KB)

Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.514.2013.6.pdf (814,80KB)

Przebudowa drogi wewnętrznej boczna od ul.Opolskiej w Dobrzeniu Małym dz.nr 1942/14,1943/14,1944/13,1946/13 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.515.2013.5.pdf (1,18MB)

 

Budowa placu zabaw "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.418.2013.pdf (889,52KB)

 

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej ul. Wolności w m. Dobrzeń Wielki PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.375.2013.4.pdf (832,67KB)

 

Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmianą sposobu uzytkowania przy ulicy Szkolnej 11 w Chróścicach  PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.410.2013.5.pdf (973,73KB)

 

Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w m. Chróścice, Kup, Czrnowąsy PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.411.2013.3.pdf (788,97KB)

 

Rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłaczami w dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.291.2013.2.pdf (771,96KB)

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Kup PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.309.2013.11.pdf (1,50MB)

Remont starej szkoły w Borkach PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.290.2013.8.pdf (935,81KB)

Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmiana sposobu użytkowania przy ulicy Szkolnej 11 w ChróścicachPDFZP.271.287.2013.7.pdf (964,97KB)

Przebudowa drogi uzytku rolnego od oczyszczalni   Dobrzeń Wielki do Chróścic PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.289.2013.4.pdf (843,15KB)

Remonty dróg gminnych w m. Chróścice, Kup, Dobrzeń Wielki PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.288.2013.5.pdf (866,01KB)

Budowa przystani  kajakowej w m. Czarnowąsy na rzece Mała Panew oraw w m. Borki na rzece Odra PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.147.2013.6.pdf (921,70KB)

Roboty budowlane w budynku OSP Dobrzeń Mały PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.134.2013.13.pdf (1,93MB)

Remont nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Dobrzeń wielki w latach 2013-2014

Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i pozimego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń wielki w latach 2013-2014

Budowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim- ul.Drzymały

Budowa dróg na Osiedlu Energetyk w Dobrzeniu Wielkim ulice: Tulipanowa, Kwiatowa, Liliowa PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.95.2013.pdf (2,16MB)

Przebudowa ulicy Łąkowej w Borkach wraz z odwodnieniem PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.101.2013.13.pdf (1,90MB)

Budowa drogi gminnej-bocznej od ul.Brzeziańskiej w m. Dobrzeniu Małym PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.82.2013.17.pdf (1,99MB)

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi gminnej od ul.Wolnosci do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.741.2012.3.pdf (1,23MB)

Przebudowa przepustu-dobudowa zastawki na wylocie przepustu pod drogą wojewódzką  nr 454 w km 6+ 492 w m. Czarnowąsy oraz remont ścianki czołowej przepustu z klapą zwrotną  pod drogą  wojewódzką  nr 454 w km 5+ 810 w m. CzarnowąsyPDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1,01MB)

Budowa drogi gminnej od ul.Wolności  do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1,35MB)

Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń wielki w sezonie 2012/2013 i 2013/2014 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.601.2012.5.pdf (2,41MB)

Termomodrnizacja świetlicy wiejskiej wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Kup PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (733,30KB)

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadania:1. Budowa drogi ul.Wierzbowa w m. Czarnowąsy; 2. Budowa drogi ul.Słoneczna i wewnętrzna w m. Krzanowice PDFpowiadomienie o wyborze.pdf (328,94KB)

Budowa sieci wod-kan i kan.deszczowej w Dobrzeniu Wielkim ul.Sienkiewicza -ul.Miłosza, ul.Mehla PDFpowiadomienie o wyborze ZP.271.510.2012.3.pdf (149,65KB)

Dostawa i zainstalowanie 35 szt. laptopów, usługa łączności mobilnego i internetu  oraz zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z podstaw obsługi komputera na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"Dotacje na Innowacje""Inwestujemy w Waszą przyszłość" Interent dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki POIG.08.0300-16-133/11 PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (728,92KB)

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Dobrzeniu Wielkim ul.ks.Poziemby PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.490.2012.6.pdf (517,29KB)

Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach przy ulicach: Jagiełły, Chopina, Wąska oraz wykonanie 11 szt. dodatkowych przyłaczy na istniejącej sieci PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (255,31KB)

Remont dróg w m. Kup, Krzanowice, Dobrzeń Wielki, Chróścice PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.484.2012.2.pdf (823,19KB)

Dostawa fabrycznie  nowego ciężkiego  samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzeń Mały PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.500.2012.2.pdf (523,97KB)

Budowa placu zabaw"Radosna Szkoła" w Chróścicach przy ul.Powstańców Śl.1 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.423.2012.3.pdf (1,09MB)

Budowa oświetlenia  ulicznego dla dróg  w gminie Dobrzeń Wielki o łącznej długości około 2030mbPDFPowiadomienie o wyborze oferty - po ponownej ocenie.pdf (851,58KB)

Bezpieczny i punktualny  dowóz  uczniów  niepełnosprawnych  z terenu   Gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.414.2012.2.pdf (578,44KB)

Remont koryta rzeki Żydówka w km 12+ 235 do 13+055 w  miejscowości Dobrzeń Wielki PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.373.2012.7.pdf (686,71KB)

Rozbudowa  sieci wod-kan w Chróścicach ul.Ligonia PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.392.2012.4.pdf (715,90KB)

Remont dróg w m. Kup,Krzanowice, Dobrzeń Wielki, Chróścice PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.377.2012.5.pdf (271,14KB)

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie " Budowa dróg gminnych ul.Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnętrznych wraz z kanalizacją  deszczową i oświetleniem w m. Czarnowąsy" PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.351.2012.pdf (806,55KB)

Rozbudowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim ul.Brzozowa PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.360.2012.8.pdf (1,28MB)

Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach przy ul.Jagiełły, Chopina, Wąska oraz 13 dodatkowych przyłączy PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.323.2012.6.pdf (269,75KB)

Budowa oświetlenia  ulicznego dla dróg  w gminie Dobrzeń Wielki o łącznej długości około 2030mb PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (947,57KB)

Remont "starej szkoły " w Borkach PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (636,11KB)

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ETAP II w m. Czarnowąsy rejon  ul.studzienna ( ul.Różna i ul.Wspólna)PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1 006,88KB)

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowąsach  ul.Leśna PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1,13MB)

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie owyborze oferty.pdf (1,36MB)

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego  samochodu pozarniczego dla OSP Czarnowąsy PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (534,13KB)

Budowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim ul.Sienkiewicza- Drzymały PDFPowiedomienie o wyborze oferty.pdf (1,28MB)

Przebudowa drogi gminnej nr 109081 O ul.Chopina w m. Dobrzeń Mały PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (959,65KB)

Przebudowa drogi gminnej nr 102547 O ul.Brzozowej w m. Czarnowąsy

Przebudowa odcinka ul.Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1,02MB)

Remont budynku Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Kościelnej

Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej przy ul.Obrońców Pokoju w m. Borki oraz przebudowa przepustu- dobudowa ścianki czołowej w ciągu drogi Borki-Czarnowąsy w m. Czarnowąsy PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (1,27MB)

Remont wielofunkcyjnej sali spotkań przy OSP  Chróścice

Przebudowa liniii napowietrzno-kablowej wraz z oświetleniem ulicznym w Chróścicach ul.Powstańców-Dąbrowa

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Chróścicach ul.Polna PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (820,87KB)

Budowa placu zabaw" Radosna Szkoła" mająca na celu utworzenie szkolnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkól w Czarnowasach PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (550,63KB)

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na ul. Norweskiej w Brzeziu

Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach II etap ulice: Broniewskiego, Jagiełły do nr 29, Chopina, Eichendorfa, Norwida oraz wykonanie przyłączy na istniejącej sieci - 14szt.  PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (369,04KB)

Opracowanie projketu oświetlenia ulicznego wraz z aktualizacją map geodezyjnych dla dróg gminnych wg załączników mapowych - łączna długość ok. 2030 mb PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf (355,49KB)

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

Aglomeracja opolska

Informacja o jakości powietrza Wioś Opole

rodzina 500+

Stobrawski Zielony Szlak

gmina_fair_play.jpg-1.png

WKU

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki