Wyniki Postępowań

Budowa drogi łączącej ul.Strzelców Bytomskich w miejscowości Dobrzeń Wielki i ul.Stawy w miejscowości  Chróścice PDFZP.271.518.2016.10.pdf

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy  Dobrzeń Wielki do dnia 31.12.2016r.PDFZP.271.456.2016.5.pdf

Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz  z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 PDFZP.271.445.2016.2.pdf

Budowa drogi gminnej ul.Jańskiego w Dobrzeniu Wielkim wraz z budową  sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami PDFZP.271.420.2016.5.pdf

Remonty dróg  tłuczniowych w m. Chróścice, Kup, Czarnowaasy, Dobrzeń Wielki PDFZP.271.405.7.pdf

Modernizacja sali wiejskiej w Dobrzeniu Małym PDF385.2016.6.pdf

Przebudowa ul.Sienkiewicza i odcinka ul.Kwaśnej w m. Chróścice - etap IPDFPowiadomienie o wyborze 280.2016.pdf

Zakup zamknięcia mobilnego w ilości  1 szt. wraz z elementami do składowania w ramach inwestycji pn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronbnego obwaowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163 +700 Etap II- część B PDFZP.271.302.2016.3.pdf

Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach - rejon ulicy Różanej wraz z przyłączami do 7 budynków mieszkalnych PDFZP.271.170.2016.6.pdf

Rozbudowa drogi  gminnej ul.Wąskiej w m. CzarnowąsyPDFZP.271.73.2016.16.pdf

Budowa  drogi gminnej ul.św. Rocha w m. Dobrzeń Wielki PDFZP.271.100.2016.9.pdf

Zakup zamknięć mobilnych w ilości  25 szt. wraz z elementami do ich składowania w ramach inwestycjipn. Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 do 163+700 Etap II-część BPDFZP.271.161.2016.8.pdf

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach- instalacje elektryczne pracowni komputerowej PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.503.2015.8.pdf

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czarnowąsach- dostawa i montaż urządzeń wyposażenia pracowni chemicznejPDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.502.2015.9.pdf

Bezpieczny  i punktualny  dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 PDFZP.271.500.2015.10.pdf

Przebudowa  drogi wewnetrznej (boczna od ulicy Namysłowskiej) dz. Nr 1494/8, 1172/11,1144/13 k.4 w m. Dobrzeń Wielki. Przebudowa  drogi wewnętrznej( boczna od ulicy Namysłowskiej) wraz z budową  kanalizacji deszczowej i oświetleniem- dz. Nr 225/54, 1262/55,1263/55,1264/55, 1266/55,1368/55,1585/55, 230 k.m.4 PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 410.2015.pdf

Rozbudowa ul.Kochanowskiego w Dobrzeniu Wielkim PDFZP.271.375.2015.5.pdf

Remonty nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Dobrzeń Wielki w latach 2015-2016 PDFZP.271.267.2015.3.pdf

Rozbudowa  Zespołu szkól  w Czarnowąsach- dostawa i montaż okien aluminiowych o odporności ogniowej EI-120 PDFZP.271.332.2015.10.pdf

Budowa drogi ulicy Słonecznej i wewnetrznej w miejscowości Krzanowice etap I PDFPowiadomienie o wyborze 224.2015.pdf

Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń Wielki w latach 2015-2016 PDFZP.271.268.2015.6.pdf

Budowa  drogi ulicy Wierzbowej w miejscowości Czarnowąsy PDFZP.271.254.2015.7.pdf

Przebudowa  oraz  rozbudowa sieci cieplnej w Czarnowąsach ul.Wierzbowa i JaśminowaPDFZP.271.203.2015.6.pdf

Przebudowa  kanalizacji  sanitarnej na Placu Klasztornym w Czarnowąsach PDFZP.271.202.2015.12.pdf

Zimowe  utrzymanie  dróg gminy Dobrzeń Wielki w sezonie 2014/2015 i 2015/2016PDFZP.271.713.2014.4.pdf

Usługi edukacyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnieciach edukacyjnych oraz  podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku szkolnym 2014/2015 programu  rozwojowego w 4 szkołach gimnazjalnych w gminie Dobrzeń WielkiPDFZP.271.745.2014.pdf 

Usługi edukacyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i zmniejszenie dysproporcji w osiagnieciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie w roku  szkolnym 2014/2015 programu rozwojowego w liceum Ogólnokształcacym w gminie Dobrzeń WielkiPDFZP.271.740.2014 (2).pdf

Wykonanie projektu  budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 457 Dobrzeń Wielki- Brzeg na odcinku Chróścice- Stare Siłkowice PDFZP.271.624.2014.10.pdf

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu WielkimPDFZP.271.568.2014.7.pdf

Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnospawnych z terenu gminy Dobrzen Wielki do placówek oświatowychPDFPowiadomienie o wyborze 567.2014.pdf

Wykonanie usług geodezyjnych w latach 2014-2016 na terenie gminy Dobrzeń WielkiPDFPowiadomienie o wyborze ZP.271.442.2014.6.pdf

Adaptacja pomieszczeń na cele administracyjne budynku w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Kościelnej 5PDFPowiadomienie o wyborze ZP.271.402.2014.pdf

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czarnowąsach PDFZP.271.321.2014.15.pdf

1)Przebudowa drogi gminnej ul.Krasickiego w Dobrzeniu Wielkim. 2) Przebudowa ul.Wspólnej w Dobrzeniu Wielkim w zakresie przebudowy chodnika.PDFPowiadomienie o wyborze 340.2014.pdf

Budowa węzła cieplnego, przyłącza cieplnego niskich parametrów oraz instalacja centralnego ogrzewania w Czarnowaązasch Pl. Klasztorny budynek mieszkalny  nr 10,12,14 PDFPowiadomienie o wyborze ZP.271.312.2014.5.pdf

Remont dróg tłuczniowych w m. Dobrzeń Wielki i m. Czarnowąsy PDFPowiadomienie o wyborze 305.2014.pdf
Wykonanie uzupełniającego  otworu studziennego dla potrzeb  ujęcia wody w wodociągu  grupowego" Czarnowąsy".PDFpowiadomienie o wyborze ZP271.218.2014.6.pdf

Remont świetlicy w Czarnowąsach: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz malowanie elewacji budynku gospodarczegoPDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.197.2014.18.pdf  

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadania: 1) Budowa drogi gminnej Brzezie-Dobrzeń Wielki, 2) Budowa drogi ul.Reja w Dobrzeniu Wielkim, 3) Rozbudowa drogi ul.Konopnickiej w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty_ZP.271.217.2014.7.pdf

Rozbudowa obiektu zaplecza sportowego w Borkach o magazyn na sprzęt sportowy PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.198.2014.11.pdf

Budowa ulicy wewnętrznej- boczna od ul.Armii Ludowej w m. Krzanowice PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.168.2014.12.pdf

Naprawa pobocza drogi gminnej ul.Norweska wraz z częściową zabudową rowu i przygotowaniem  podłoża pod zatokę postojową PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.172.2014.6.pdf 

Rozbudowa dróg gminnych nr 105506 O- ul.Piaskowa i nr 102505- ul.Młyńska w m. Kup PDFPowiadomienie o wyborze oferty_ZP.271.77.2014.16.pdf

Budowa dróg gminnych ul.Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnętrznych wraz z kanalizacją  i oświetleniem  oraz przebudowa ul.Chopina w CzarnowąsachPDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.882.2013.7.pdf

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.872.2013.7.pdf

Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróścicach PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.720.2013.31.pdf

Rozbudowa pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w Chróścicach PDFInformacja o powt. ocenie ofert_ZP.271.720.2013.pdf

Rozbudowa  pawilonu szatniowego wraz z zapleczem w ChróścicachPDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.720.2013.31.pdf

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania_ZP.271.546.2013.5.pdf

Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.579.2013.6.pdf

Przebudowa drogi wewnętrznej w  Dobrzeniu Małym dz. nr 959/143, 1090/143,1092/143,1167/137 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.558.2013.6.pdf

Bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.514.2013.6.pdf

Przebudowa drogi wewnętrznej boczna od ul.Opolskiej w Dobrzeniu Małym dz.nr 1942/14,1943/14,1944/13,1946/13 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.515.2013.5.pdf

 

Budowa placu zabaw "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.418.2013.pdf

 

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej ul. Wolności w m. Dobrzeń Wielki PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.375.2013.4.pdf

 

Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmianą sposobu uzytkowania przy ulicy Szkolnej 11 w Chróścicach  PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.410.2013.5.pdf

 

Przebudowa dróg gminnych i wewnetrznych w m. Chróścice, Kup, Czrnowąsy PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.411.2013.3.pdf

 

Rozbudowa sieci cieplnej wraz z przyłaczami w dobrzeniu Wielkim ul.Drzymały PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.291.2013.2.pdf

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Kup PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.309.2013.11.pdf

Remont starej szkoły w Borkach PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.290.2013.8.pdf

Przebudowa budynku szkoły na budynek przedszkola wraz ze zmiana sposobu użytkowania przy ulicy Szkolnej 11 w ChróścicachPDFZP.271.287.2013.7.pdf

Przebudowa drogi uzytku rolnego od oczyszczalni   Dobrzeń Wielki do Chróścic PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.289.2013.4.pdf

Remonty dróg gminnych w m. Chróścice, Kup, Dobrzeń Wielki PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.288.2013.5.pdf

Budowa przystani  kajakowej w m. Czarnowąsy na rzece Mała Panew oraw w m. Borki na rzece Odra PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.147.2013.6.pdf

Roboty budowlane w budynku OSP Dobrzeń Mały PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.134.2013.13.pdf

Remont nawierzchni bitumicznych dróg na terenie gminy Dobrzeń wielki w latach 2013-2014

Bieżące utrzymanie chodników, dróg, poboczy oraz oznakowania pionowego i pozimego na drogach gminnych Gminy Dobrzeń wielki w latach 2013-2014

Budowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim- ul.Drzymały

Budowa dróg na Osiedlu Energetyk w Dobrzeniu Wielkim ulice: Tulipanowa, Kwiatowa, Liliowa PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.95.2013.pdf

Przebudowa ulicy Łąkowej w Borkach wraz z odwodnieniem PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.101.2013.13.pdf

Budowa drogi gminnej-bocznej od ul.Brzeziańskiej w m. Dobrzeniu Małym PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.82.2013.17.pdf

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi gminnej od ul.Wolnosci do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.741.2012.3.pdf

Przebudowa przepustu-dobudowa zastawki na wylocie przepustu pod drogą wojewódzką  nr 454 w km 6+ 492 w m. Czarnowąsy oraz remont ścianki czołowej przepustu z klapą zwrotną  pod drogą  wojewódzką  nr 454 w km 5+ 810 w m. CzarnowąsyPDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Budowa drogi gminnej od ul.Wolności  do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Zimowe utrzymanie dróg gminy Dobrzeń wielki w sezonie 2012/2013 i 2013/2014 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.601.2012.5.pdf

Termomodrnizacja świetlicy wiejskiej wraz z remontem budynku gospodarczego w m. Kup PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadania:1. Budowa drogi ul.Wierzbowa w m. Czarnowąsy; 2. Budowa drogi ul.Słoneczna i wewnętrzna w m. Krzanowice PDFpowiadomienie o wyborze.pdf

Budowa sieci wod-kan i kan.deszczowej w Dobrzeniu Wielkim ul.Sienkiewicza -ul.Miłosza, ul.Mehla PDFpowiadomienie o wyborze ZP.271.510.2012.3.pdf

Dostawa i zainstalowanie 35 szt. laptopów, usługa łączności mobilnego i internetu  oraz zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia z podstaw obsługi komputera na potrzeby Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013"Dotacje na Innowacje""Inwestujemy w Waszą przyszłość" Interent dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzeń Wielki POIG.08.0300-16-133/11 PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Dobrzeniu Wielkim ul.ks.Poziemby PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.490.2012.6.pdf

Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach przy ulicach: Jagiełły, Chopina, Wąska oraz wykonanie 11 szt. dodatkowych przyłaczy na istniejącej sieci PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Remont dróg w m. Kup, Krzanowice, Dobrzeń Wielki, Chróścice PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.484.2012.2.pdf

Dostawa fabrycznie  nowego ciężkiego  samochodu pożarniczego dla OSP Dobrzeń Mały PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.500.2012.2.pdf

Budowa placu zabaw"Radosna Szkoła" w Chróścicach przy ul.Powstańców Śl.1 PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.423.2012.3.pdf

Budowa oświetlenia  ulicznego dla dróg  w gminie Dobrzeń Wielki o łącznej długości około 2030mbPDFPowiadomienie o wyborze oferty - po ponownej ocenie.pdf

Bezpieczny i punktualny  dowóz  uczniów  niepełnosprawnych  z terenu   Gminy Dobrzeń Wielki do placówek oświatowych PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.414.2012.2.pdf

Remont koryta rzeki Żydówka w km 12+ 235 do 13+055 w  miejscowości Dobrzeń Wielki PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.373.2012.7.pdf

Rozbudowa  sieci wod-kan w Chróścicach ul.Ligonia PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.392.2012.4.pdf

Remont dróg w m. Kup,Krzanowice, Dobrzeń Wielki, Chróścice PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.377.2012.5.pdf

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie " Budowa dróg gminnych ul.Broniewskiego, Eichendorffa, Norwida i wewnętrznych wraz z kanalizacją  deszczową i oświetleniem w m. Czarnowąsy" PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.351.2012.pdf

Rozbudowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim ul.Brzozowa PDFPowiadomienie o wyborze oferty ZP.271.360.2012.8.pdf

Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach przy ul.Jagiełły, Chopina, Wąska oraz 13 dodatkowych przyłączy PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZP.271.323.2012.6.pdf

Budowa oświetlenia  ulicznego dla dróg  w gminie Dobrzeń Wielki o łącznej długości około 2030mb PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Remont "starej szkoły " w Borkach PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ETAP II w m. Czarnowąsy rejon  ul.studzienna ( ul.Różna i ul.Wspólna)PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowąsach  ul.Leśna PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie owyborze oferty.pdf

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego  samochodu pozarniczego dla OSP Czarnowąsy PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Budowa sieci wod-kan w Dobrzeniu Wielkim ul.Sienkiewicza- Drzymały PDFPowiedomienie o wyborze oferty.pdf

Przebudowa drogi gminnej nr 109081 O ul.Chopina w m. Dobrzeń Mały PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Przebudowa drogi gminnej nr 102547 O ul.Brzozowej w m. Czarnowąsy

Przebudowa odcinka ul.Kościelnej w Dobrzeniu Wielkim PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Remont budynku Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim przy ul.Kościelnej

Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej przy ul.Obrońców Pokoju w m. Borki oraz przebudowa przepustu- dobudowa ścianki czołowej w ciągu drogi Borki-Czarnowąsy w m. Czarnowąsy PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Remont wielofunkcyjnej sali spotkań przy OSP  Chróścice

Przebudowa liniii napowietrzno-kablowej wraz z oświetleniem ulicznym w Chróścicach ul.Powstańców-Dąbrowa

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Chróścicach ul.Polna PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Budowa placu zabaw" Radosna Szkoła" mająca na celu utworzenie szkolnego placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkól w Czarnowasach PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na ul. Norweskiej w Brzeziu

Budowa sieci cieplnej w Czarnowąsach II etap ulice: Broniewskiego, Jagiełły do nr 29, Chopina, Eichendorfa, Norwida oraz wykonanie przyłączy na istniejącej sieci - 14szt.  PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

Opracowanie projketu oświetlenia ulicznego wraz z aktualizacją map geodezyjnych dla dróg gminnych wg załączników mapowych - łączna długość ok. 2030 mb PDFPowiadomienie o wyborze oferty.pdf

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki