INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 22 marca 2018r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.


Proponuję następujący porządek obrad:

1.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2.    Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki.
3.    Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia dla gmin Dobrzeń Wielki i Popielów wspólnego okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Opolskiego.
4.    Uchwała w sprawie skargi na bezczynność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki.
5.    Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic.
6.    Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
7.    Interpelacje.
8.    Sprawy różne.

                                       Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                   Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 22.03.2018r..pdf (684,37KB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki