Letnia rehabilitacja dzieci ubezpieczonych rolników w KRUS

W okresie wakacji 2018 roku wzorem ubiegłych lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników na których wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz  chorób układu ruchu.

Oddział Regionalny KRUS w Opolu skieruje dzieci wymagające rehabilitacji w zakresie chorób układu oddechowego do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie od 30.06.2018r. do 20.07.2018r. – 13 miejsc, natomiast w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od   09.07.2018r.  do 29.07.2018r. – 14 miejsc.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:

  1. przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosekw pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok;
  2. wiek- z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2003 – 2011 (7-15 lat);
  3. podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. W przypadku stałej opieki lekarza specjalisty, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej.

Wzór wniosku dostępny jest na stornie internetowej KRUS www.krus.gov.pl;

Do wniosku powinna zostać dołączona wypełniona dodatkowa informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica\ opiekuna prawnego zawierająca m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  1. dzieci do skierowania na turnus rehabilitacyjny we wskazanym zakładzie rehabilitacji leczniczej kwalifikuje Lekarz Regionalny Inspektor OR na podstawie przedstawionego wniosku.
  2. pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Ostatecznego zatwierdzenia listy dzieci kierowanych na rehabilitację w ramach przyznanego limitu dokonuje Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków na podstawie umowy zawartej z Pocztowym  Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych. Obecna umowa  obowiązuje w okresie od 14.10.2017r. do 13.10.2018r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy  Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Kompletne wnioski należy przekazywać do Oddziału Regionalnego /podległej Placówki Terenowej KRUS  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 maja 2018r.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.

Materiał opracowała: Joanna Sendyka Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

 Zachęcam

Wszystkich rolników do korzystania z rehabilitacji w CRR KRUS.

Oferta nasza jest skierowana przede wszystkim do osób zagrożonych długotrwałą niezdolnością do pracy w rolnictwie, przebywających na długoterminowych zwolnieniach lekarskich lub na rentach okresowych, przyznanych z powodu wypadków lub przedłużającej się choroby.

Czekamy na państwa zgłoszenia i gorąco zachęcamy do korzystania z bogatej oferty naszych ośrodków oraz szerokiej gamy turnusów rehabilitacyjnych dostępnych przez cały rok.

                                        Lech Waloszczyk
                         Dyrektor Oddziału Regionalnego
                                              KRUS w Opolu

Jedlce.jpeg

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki