Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
Sesja odbędzie się w czwartek , dnia 26 kwietnia 2018r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
•    informacja Skarbnik Gminy
•    opinia Komisji Rewizyjnej
•     podjęcie uchwały
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
•    informacja Skarbnik Gminy
•    podjęcie uchwały
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
•    informacja Wójta Gminy
•    opinia Komisji Gospodarki i Ochr. Środowiska
•    podjęcie uchwały
4. Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
•    informacja Wójta Gminy
•    opinia Komisji Gospodarki i Ochr. Środowiska
•    podjęcie uchwały
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
•    informacja Wójta Gminy
•     opinia Komisji Gospodarki i Ochr. Środowiska
•    podjęcie uchwały
 6. Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu ulic w Kup
•    informacja Wójta Gminy
•    opinia Komisji Gospodarki i Ochr. Środowiska
•    podjęcie uchwały
 7.  Uchwała w sprawie skargi na bezczynność Wójta
•    informacja Sekretarz Gminy
•    opinia Komisji Rewizyjnej
•    opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska
•    podjęcie uchwały

 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017”
9.  Interpelacje
10.  Sprawy różne

                 Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                       Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 26.04.2018r.pdf (1,33MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki