• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 listopada 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -3 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
Sesja odbędzie się w czwartek , dnia 26 kwietnia 2018r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
•    informacja Skarbnik Gminy
•    opinia Komisji Rewizyjnej
•     podjęcie uchwały
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
•    informacja Skarbnik Gminy
•    podjęcie uchwały
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
•    informacja Wójta Gminy
•    opinia Komisji Gospodarki i Ochr. Środowiska
•    podjęcie uchwały
4. Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości na własność gminy
•    informacja Wójta Gminy
•    opinia Komisji Gospodarki i Ochr. Środowiska
•    podjęcie uchwały
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
•    informacja Wójta Gminy
•     opinia Komisji Gospodarki i Ochr. Środowiska
•    podjęcie uchwały
 6. Uchwała w sprawie ustalenia przebiegu ulic w Kup
•    informacja Wójta Gminy
•    opinia Komisji Gospodarki i Ochr. Środowiska
•    podjęcie uchwały
 7.  Uchwała w sprawie skargi na bezczynność Wójta
•    informacja Sekretarz Gminy
•    opinia Komisji Rewizyjnej
•    opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska
•    podjęcie uchwały

 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017”
9.  Interpelacje
10.  Sprawy różne

                 Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                       Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 26.04.2018r.pdf (1,33MB)

Data publikacji: 19-04-2018 14:40 Opublikował(a): Izabela Kołodziej