• Dzisiaj jest:
    niedziela, 03 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    9 °C

Umowa i ubezpieczenie w KRUS dla pracowników sezonowych

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników  wprowadzają możliwość zabezpieczenia społecznego  pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym.

Podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach jest nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej zawieranej przez rolnika z osobą pomagającą przy zbiorach zwaną umową o pomocy przy zbiorach zawieraną na okres nie dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym . Rolnik ma obowiązek zgłaszać do KRUS pomocników ciągu 7 dni od rozpoczęcia świadczenia pracy. Nowy rodzaj umowy zapewnia dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika. Rolnik jest  zobowiązany do opłacania składki: zdrowotnej i na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie za pracownika sezonowego – za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca.

W zamian pomocnik ma prawo do jednorazowego odszkodowania w razie wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz dostępu do ochrony zdrowia.

Obecnie wysokość składki zdrowotnej wynosi 142 zł, a wypadkowej 42 zł- co stanowi kwotę 184 zł miesięcznie.

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności obejmujących

-  zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich

- usuwanie zbędnych części roślin

- klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych : chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich lub wykonywaniu innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw , tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży

- wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów

                                                                                                  Opracowała

                                                                                                Lucyna Jaremkowska

                                                                                         Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

Data publikacji: 14-05-2018 11:46 Opublikował(a): Izabela Kołodziej