Umowa i ubezpieczenie w KRUS dla pracowników sezonowych

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników  wprowadzają możliwość zabezpieczenia społecznego  pomocników rolnika, pracujących przy zbiorach w gospodarstwie rolnym.

Podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach jest nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej zawieranej przez rolnika z osobą pomagającą przy zbiorach zwaną umową o pomocy przy zbiorach zawieraną na okres nie dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym . Rolnik ma obowiązek zgłaszać do KRUS pomocników ciągu 7 dni od rozpoczęcia świadczenia pracy. Nowy rodzaj umowy zapewnia dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika. Rolnik jest  zobowiązany do opłacania składki: zdrowotnej i na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie za pracownika sezonowego – za dany miesiąc do 15 dnia następnego miesiąca.

W zamian pomocnik ma prawo do jednorazowego odszkodowania w razie wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach oraz dostępu do ochrony zdrowia.

Obecnie wysokość składki zdrowotnej wynosi 142 zł, a wypadkowej 42 zł- co stanowi kwotę 184 zł miesięcznie.

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności obejmujących

-  zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich

- usuwanie zbędnych części roślin

- klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych : chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich lub wykonywaniu innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw , tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży

- wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów

                                                                                                  Opracowała

                                                                                                Lucyna Jaremkowska

                                                                                         Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki