• Dzisiaj jest:
    środa, 21 lutego 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    10 °C

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2017r.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe  rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2017r.

 

Z analizy danych rejestrowanych przez KRUS o wypadkach i chorobach zawodowych rolników wynika, że podobnie jak w latach poprzednich w 2017 roku ponad połowę zdarzeń wypadkowych stanowiły te z grupy upadek osób (50,2%). Kolejne, pod względem ilości  wypadków grupy to: pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń (11,7%) oraz uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta (11,2%). Ogółem wypadki z tych trzech grup stanowiły (73,1%) wszystkich. Nadal najwięcej osób ginie wskutek zdarzeń z grupy przejechanie, uderzenie, pochwycenie i przygniecenie przez środek transportu w ruchu (19 wypadków, co stanowi 27,5%, wypadków śmiertelnych). Od 1993  do 2017 roku wskaźnik wypadkowości mierzony liczbą wypadków powodujących wypłatę jednorazowych odszkodowań na 1000 ubezpieczonych w KRUS obniżył się o 14,4  (z 24,6 do 10,2).

Dzięki działom edukacyjnym KRUS zmniejszyła się liczba wypadków w gospodarstwach rolnych, jednakże po raz kolejny wzrosła liczba zachorowań na choroby zawodowe. Ponad 1 500 osób ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziecięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy). W 2017 roku ponownie dominowały choroby zakaźne przenoszone przez kleszcze (232 przypadki boreliozy i 16 – kleszczowego zapalenia mózgu).  Zagrożenie ugryzieniem przez kleszcza  dotyczy praktycznie całego kraju, dlatego też warto wiedzieć jak należy postępować, aby uniknąć ukąszenia, a jeśli już do niego dojdzie, jak zminimalizować skutki kontaktu z tym pajęczakiem. Aktywność kleszczy występuje między majem a listopadem, a najwięcej zachorowań notuje się w czasie żerowania nimf – od maja do sierpnia. Powszechnie uważa się, że kleszcze mogą występować jedynie na drzewach, w lesie i to tam niebezpieczeństwo kontaktu z nimi jest największe. Tymczasem spotkać je można na łąkach, nad rzekami i jeziorami, w zaroślach, a nawet na miejskich trawnikach. Aby uchronić się przed skutkami ukąszenia, należy po powrocie do domu dokładnie sprawdzić, czy na ciele nie ma kleszcza. Jest to bardzo ważne, ponieważ jego ślina zawiera substancje znieczulające, co utrudnia odnalezienie miejsca ukąszenia.

W przypadku rolników za rolnicza chorobę zawodową uważa się chorobę, która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy.

Uzyskanie ostatecznej, prawomocnej decyzji stwierdzającej chorobę zawodową rolnika, jest podstawą do ubiegania się o świadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego.

Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi w rolnictwie Kasa w każdym roku  popularyzuje poprzez organizowanie różnorodnych działań prewencyjnych, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników i nakreślonymi przez Prezesa KRUS kierunkami działalności prewencyjnej. Celem prowadzonych działań było i jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na najliczniej występujące zagrożenia wypadkowe, powodujące upadki osób w gospodarstwach rolnych, pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń, uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta, a także zapobieganie chorobom zawodowym roznoszonym przez kleszcze. Przyjęta przez Kasę zasada wyznaczania kierunków działań prewencyjnych w oparciu o analizę przyczyn i okoliczności wypadków, bieżące monitorowanie zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych,  a w konsekwencji określenie tematyki i form działań prewencyjnych w odniesieniu do aktualnych, lokalnych potrzeb spowodowało, że działania Kasy są skuteczne i atrakcyjne dla różnych grup odbiorców terenów wiejskich.

Informacje na temat świadczeń związanych z wystąpieniem rolniczej choroby zawodowej dostępne są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Źródło :

„Borelioza i kleszczowe zapalenie

opon mózgowo-rdzeniowych”

- broszura dla rolników

„Rolniku – uważaj na kleszcze”

www.krus.gov.pl

 

Materiał opracowała:

Mroszczak Katarzyna

Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Opolu

 

 

 

 

 

Data publikacji: 14-05-2018 11:54 Opublikował(a): Izabela Kołodziej