• Dzisiaj jest:
    czwartek, 30 listopada 2023
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    -4 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 24 maja 2018r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1530.

Proponuję następujący porządek obrad:
1.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
3.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/334/2018 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 1 marca 2018 r., w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Dobrzeń Wielki
4.    Głosowanie w sprawie zmiany godzin rozpoczęcia sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
5.    Interpelacje
6.    Sprawy różne

                                                       Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

                                                                           Klemens Weber

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 24.05.2018r.pdf (877,98KB)

 

Data publikacji: 17-05-2018 14:18 Opublikował(a): Izabela Kołodziej