• Dzisiaj jest:
    sobota, 24 lutego 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    8 °C

Program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”

Dnia 6 listopada 2017r. ogłoszona została Decyzja Nr 52 Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” (Dz. U. z 2017r., poz. 84).
W ramach ww. Decyzji ogłoszony został program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać”. Program zakłada przeprowadzenie 20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych w całym kraju, w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

W związku z tym, dla potrzeb realizacji programu, Gmina Dobrzeń Wielki podpisała w dniu 2 marca 2018r. umowę o współpracy partnerskiej z operatorem programu - Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu.

Nauka pływania odbywać się będzie w dwóch terminach:

I termin – od lutego do czerwca 2018 r.

II termin – od września do listopada 2018 r.

dla 120 dzieci z klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki, w ramach 10 wyjazdów na pływalnie po 2 godziny lekcyjne.

            W ramach programu zakłada się pokrycie kosztów związanych z transportem, wejściem na pływalnie, ubezpieczeniem uczestników, opłaceniem instruktorów nauki pływania oraz kadry wychowawców.

Strona finansowa realizacji, na jednego uczestnika programu, przedstawia się następująco:

180,00 zł – wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki na pokrycie kosztów transportu lub dojazdu uczestników,

150,00 zł – wkład Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wkład własny Gminy Dobrzeń Wielki wynosi 18.000,00 zł (120 uczestników x 150 zł) oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów.

Sporządziła: A. Pietrzyk

Data publikacji: 28-05-2018 08:15 Opublikował(a): Izabela Kołodziej