Program powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”

Dnia 6 listopada 2017r. ogłoszona została Decyzja Nr 52 Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2018 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” (Dz. U. z 2017r., poz. 84).
W ramach ww. Decyzji ogłoszony został program powszechnej nauki pływania pn. „Umiem Pływać”. Program zakłada przeprowadzenie 20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych w całym kraju, w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

W związku z tym, dla potrzeb realizacji programu, Gmina Dobrzeń Wielki podpisała w dniu 2 marca 2018r. umowę o współpracy partnerskiej z operatorem programu - Wojewódzkim Zrzeszeniem LZS w Opolu.

Nauka pływania odbywać się będzie w dwóch terminach:

I termin – od lutego do czerwca 2018 r.

II termin – od września do listopada 2018 r.

dla 120 dzieci z klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Dobrzeń Wielki, w ramach 10 wyjazdów na pływalnie po 2 godziny lekcyjne.

            W ramach programu zakłada się pokrycie kosztów związanych z transportem, wejściem na pływalnie, ubezpieczeniem uczestników, opłaceniem instruktorów nauki pływania oraz kadry wychowawców.

Strona finansowa realizacji, na jednego uczestnika programu, przedstawia się następująco:

180,00 zł – wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki na pokrycie kosztów transportu lub dojazdu uczestników,

150,00 zł – wkład Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Wkład własny Gminy Dobrzeń Wielki wynosi 18.000,00 zł (120 uczestników x 150 zł) oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów.

Sporządziła: A. Pietrzyk

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki