• Dzisiaj jest:
  sobota, 25 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  24 °C

„Dobry Start” inaczej 300+ to jednorazowe świadczenie dla dziecka lub osoby uczącej się przysługujące od roku szkolnego 2018/2019

„Dobry Start” inaczej 300+ to jednorazowe świadczenie dla dziecka lub osoby uczącej się przysługujące od roku szkolnego 2018/2019.

 • Świadczenie 300+ przysługuje raz w roku dla dziecka lub osoby uczącej się w wieku od 7. r. życia do ukończenia 20. r. życia, w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. r. życia.
 • Wniosek składa rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
  • w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Namysłowskiej 28 w godzinach pracy Ośrodka.Dla osób/rodzin pełniących pieczę zastępczą właściwym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27.
 • Świadczenie 300+ podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, którego realizatorem jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu – wniosek należy złożyć w Ośrodku.
 • Wniosek można składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2018r. przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl; przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku ma być dostępna również w Banku BGŻ BNP Paribas. Bank Zachodni WBK deklaruje, że włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.
 • Od dnia 1 sierpnia 2018r. będą przyjmowane wnioski tradycyjne (papierowe)  
  • Ważne! Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada 2018r.

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2018r. świadczenie wypłacone będzie do dnia 30 września 2018r.. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – od września do 30 listopada 2018r. wniosek podlega rozpatrzeniu i realizacji w okresie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Druki wniosków o świadczenie 300+ są w trakcie opracowania/realizacji.

Więcej informacji na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Podstawa prawna:

- Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu

  „ Dobry start” ( MP z 2018r. poz. 514);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji    rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018r. poz. 1061).

 

Opracowała: Barbara Lis Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, 12 czerwiec 2018r.

Data publikacji: 12-06-2018 13:46 Opublikował(a): Izabela Kołodziej