INFORMACJA O SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

                                                               Dobrzeń Wielki, 21 czerwca 2018r.

 

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

 

                         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000)

zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek 28 czerwca 2018r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00.

Proponuję następujący porządek obrad sesji:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2017 oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium
 • informacja Wójta,
 • opinia RIO,
 • opinia Komisji Rewizyjnej,
 • opinie pozostałych komisji stałych Rady Gminy,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwał.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
 • informacja Skarbnika Gminy,
 • opinia Komisji Rewizyjnej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • informacja Skarbnika Gminy,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwała w sprawie udzielenia w 2018r. dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • informacja Wójta,
 • opinia Komisji Rewizyjnej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (Remont drogi wojewódzkiej nr 454)
 • informacja Wójta,
 • opinia Komisji Rewizyjnej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (przejście dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 454)
 • informacja Wójta,
 • opinia Komisji Rewizyjnej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • informacja Wójta,
 • opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2018r.
 • informacja Wójta,
 • opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Interpelacje.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

        Klemens WEBER

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 28.06.2018r..pdf (1,19MB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki