• Dzisiaj jest:
  czwartek, 30 listopada 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  -3 °C

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

                                                               Dobrzeń Wielki, 21 czerwca 2018r.

 

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

 

                         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000)

zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek 28 czerwca 2018r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00.

Proponuję następujący porządek obrad sesji:

 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzeń Wielki za rok 2017 oraz udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium
 • informacja Wójta,
 • opinia RIO,
 • opinia Komisji Rewizyjnej,
 • opinie pozostałych komisji stałych Rady Gminy,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwał.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
 • informacja Skarbnika Gminy,
 • opinia Komisji Rewizyjnej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • informacja Skarbnika Gminy,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwała w sprawie udzielenia w 2018r. dotacji Rzymskokatolickiej Parafii św. Jerzego w Kup na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
 • informacja Wójta,
 • opinia Komisji Rewizyjnej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (Remont drogi wojewódzkiej nr 454)
 • informacja Wójta,
 • opinia Komisji Rewizyjnej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego (przejście dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 454)
 • informacja Wójta,
 • opinia Komisji Rewizyjnej,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • informacja Wójta,
 • opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2018r.
 • informacja Wójta,
 • opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.
 1. Interpelacje.
 2. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy

        Klemens WEBER

PDFProjekty uchwał na sesję w dniu 28.06.2018r..pdf (1,19MB)

Data publikacji: 21-06-2018 12:08 Opublikował(a): Izabela Kołodziej
Data modyfikacji: 21-06-2018 14:20 Modyfikował(a): Izabela Kołodziej