INFORMACJA O SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000)  zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek 2 sierpnia 2018r. w Sali Narad Urzędu Gminy  w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00.

Proponuję następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
 • informacja Skarbnika Gminy
 • opinia Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • informacja Skarbnika Gminy
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie zasad udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
  • informacja Z-cy Wójta
  • opinia Komisji Oświaty
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 2. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  • Informacja Wójta Gminy
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 3. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Dobrzeń Wielki
  • informacja Sekretarza Gminy
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  • Informacja Wójta Gminy
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 5. Interpelacje
 6. Sprawy różne

           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                             Klemens Weber

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 02.08.2018r.pdf (910,61KB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki