• Dzisiaj jest:
  środa, 19 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  26 °C

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000)  zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek 2 sierpnia 2018r. w Sali Narad Urzędu Gminy  w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00.

Proponuję następujący porządek obrad sesji:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
 • informacja Skarbnika Gminy
 • opinia Komisji Rewizyjnej
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • informacja Skarbnika Gminy
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie zasad udzielania obniżek godzin i zwolnień nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 Ustawy Karta Nauczyciela oraz nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
  • informacja Z-cy Wójta
  • opinia Komisji Oświaty
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 2. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  • Informacja Wójta Gminy
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 3. Uchwała w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Dobrzeń Wielki
  • informacja Sekretarza Gminy
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  • Informacja Wójta Gminy
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały
 5. Interpelacje
 6. Sprawy różne

           Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                             Klemens Weber

PDFProjekty Uchwał na sesję w dniu 02.08.2018r.pdf (910,61KB)

Data publikacji: 26-07-2018 12:46 Opublikował(a): Izabela Kołodziej