AKCJA LATO 2018

Zakończyła się Akcja „LATO 2018”, którą Gmina Dobrzeń Wielki corocznie organizuje dla dzieci i młodzieży szkolnej przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

Zajęcia odbywały się w dwóch sołectwach gminy w okresie od 9 lipca do 10 sierpnia 2018r., od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 -1400. Każdego dnia uczestniczyło w nich około 42 dzieci.

Świetlica

Ilość dzieci zapisanych

Średnio / dzień

Dobrzeń Wielki

38

22

Chróścice

35

20

Razem:

73

42

 

Zgodnie z Regulaminem wypoczynku letniego, organizowanego na terenie gminy Dobrzeń Wielki, w zajęciach uczestniczyły dzieci zamieszkałe na terenie gminy, będące uczniami szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Wszyscy wychowawcy, prowadzący świetlice, posiadali odpowiednie kwalifikacje, konieczne do sprawowania opieki nad dziećmi. W czasie pobytu w świetlicy, dzieci miały zagwarantowany jeden bezpłatny posiłek w formie drugiego śniadania.

Wśród realizowanych zabaw i zajęć tematycznych znalazły się:

  • zajęcia świetlicowe,
  • zajęcia w terenie,
  • zajęcia biblioteczne,
  • warsztaty, muzyka, taniec,
  • zajęcia sportowe oraz ruchowe na świeżym powietrzu,
  • zajęcia edukacyjne, dotyczące m.in. bezpieczeństwa wodnego.

Dla uczestników Akcji „Lato 2018” zorganizowano zajęcia z genealogii, prowadzone przez panią Alicję Kasprzak. Na zajęciach tych dzieci tworzyły swoje drzewa genealogiczne. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach z robotyki. Na podstawie wyświetlonego modelu tworzyły własne modele m. in. samolotów, samochodów, robotów. Ponadto w świetlicach gminnych przeprowadzono dwa konkursy czytelnicze, mające na celu rozbudzenie zainteresowań książką, uświadomienie dzieciom znaczenia książki w życiu człowieka, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

W Dobrzeniu Wielkim prężnie działa Ośrodek Rekreacji „BALATON”, który jest dostępny
w czasie wakacji do dyspozycji mieszkańców gminy. Mając na uwadze bezpieczny wypoczynek miejscowej ludności oraz gości przybywającym do naszej gminy, kąpielisko „BALATON” corocznie strzeżone jest przez ratowników. Dzieci uczestniczące w Akcji „Lato 2018” zapoznane zostały z zasadami bezpieczeństwa nad wodą. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim zorganizował też w tym roku bezpieczne spływy kajakowe, m. in. na rzece Mała Panew.

Dzięki współpracy gminy z innymi podmiotami, dzieci i młodzież bezpiecznie w tym roku spędziły czas na koloniach letnich, w których udział wzięło 11 osób, i tak: 

Kuratorium Oświaty w Opolu przydzieliło gminie Dobrzeń Wielki 2 miejsca na kolonię
w Ośrodku „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach, której organizatorem było Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Opolu.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zorganizował w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach kolonię letnią, z której skorzystało 9 dzieci z terenu naszej gminy.  

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zorganizowało jednodniową wycieczkę do Berlina dla dzieci wyróżniających się w różnych przedsięwzięciach i konkursach dot. języka mniejszości narodowej.  

W gminie Dobrzeń Wielki, w okresie wakacyjnym, odbyły się festyny i pikniki wiejskie organizowane przez Rady Sołeckie, LZS czy Ochotniczą Straż Pożarną, w których dzieci
i młodzież licznie brali udział wraz z całymi rodzinami.

W dniach 28-29.07.2018r. w Dobrzeniu Wielkim odbył się VIII Zlot Samochodów Zabytkowych, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz wolontariusze. Wśród starych aut można było zobaczyć nie tylko samochody osobowe, ale również motocykle, motorowery a nawet ciągniki. Hasłem przewodnim tegorocznego zlotu był polonez. Zlot Oldtimerów zakończył się zabawą taneczną.

Podczas wakacji odbył się również pokaz sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Dobrzeń Wielki, w którym uczestniczyły dzieci. Strażacy omawiali techniki wykorzystania tego sprzętu, które potrzebne są w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia
a także zachowania bezpieczeństwa.

Współpraca z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim również układała się bardzo dobrze. Odbyły się prelekcje, pogadanki z dziećmi na temat bezpieczeństwa na drogach oraz zasad „bezpiecznego domu”, czyli nie otwierania obcym drzwi od mieszkania.

Dzieci z terenu gminy Dobrzeń Wielki w okresie wakacyjnym korzystały z bogatej oferty zajęć klubów i zespołów tanecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych, mażoretkowych, akrobatycznych, baletowych, cyrkowych, tanecznych i fotograficznych.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że grupa dzieci i młodzieży z sekcji akrobatycznej, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim brała udział w wyjeździe zorganizowanym do Mielna i do Włoch, natomiast grupa tańca towarzyskiego będzie odpoczywać w Pokrzywnej.

Dzięki prowadzonym zajęciom podczas wakacji, dzieci i młodzież aktywnie spędziły czas pod opieką opiekunów, nauczyły się współpracy w grupie, koleżeństwa, propagowania pozytywnych postaw społecznych, promowania bezpiecznych zabaw i zachowań.

Wszystkie podjęte przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz instytucje z nią współpracujące inicjatywy profilaktyczno-prewencyjne w okresie tegorocznych wakacji, zapewniły bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

Zebrała: A. Pietrzyk

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki