• Dzisiaj jest:
  wtorek, 25 czerwca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  14 °C

AKCJA LATO 2018

Zakończyła się Akcja „LATO 2018”, którą Gmina Dobrzeń Wielki corocznie organizuje dla dzieci i młodzieży szkolnej przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

Zajęcia odbywały się w dwóch sołectwach gminy w okresie od 9 lipca do 10 sierpnia 2018r., od poniedziałku do piątku, w godzinach 900 -1400. Każdego dnia uczestniczyło w nich około 42 dzieci.

Świetlica

Ilość dzieci zapisanych

Średnio / dzień

Dobrzeń Wielki

38

22

Chróścice

35

20

Razem:

73

42

 

Zgodnie z Regulaminem wypoczynku letniego, organizowanego na terenie gminy Dobrzeń Wielki, w zajęciach uczestniczyły dzieci zamieszkałe na terenie gminy, będące uczniami szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Wszyscy wychowawcy, prowadzący świetlice, posiadali odpowiednie kwalifikacje, konieczne do sprawowania opieki nad dziećmi. W czasie pobytu w świetlicy, dzieci miały zagwarantowany jeden bezpłatny posiłek w formie drugiego śniadania.

Wśród realizowanych zabaw i zajęć tematycznych znalazły się:

 • zajęcia świetlicowe,
 • zajęcia w terenie,
 • zajęcia biblioteczne,
 • warsztaty, muzyka, taniec,
 • zajęcia sportowe oraz ruchowe na świeżym powietrzu,
 • zajęcia edukacyjne, dotyczące m.in. bezpieczeństwa wodnego.

Dla uczestników Akcji „Lato 2018” zorganizowano zajęcia z genealogii, prowadzone przez panią Alicję Kasprzak. Na zajęciach tych dzieci tworzyły swoje drzewa genealogiczne. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach z robotyki. Na podstawie wyświetlonego modelu tworzyły własne modele m. in. samolotów, samochodów, robotów. Ponadto w świetlicach gminnych przeprowadzono dwa konkursy czytelnicze, mające na celu rozbudzenie zainteresowań książką, uświadomienie dzieciom znaczenia książki w życiu człowieka, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

W Dobrzeniu Wielkim prężnie działa Ośrodek Rekreacji „BALATON”, który jest dostępny
w czasie wakacji do dyspozycji mieszkańców gminy. Mając na uwadze bezpieczny wypoczynek miejscowej ludności oraz gości przybywającym do naszej gminy, kąpielisko „BALATON” corocznie strzeżone jest przez ratowników. Dzieci uczestniczące w Akcji „Lato 2018” zapoznane zostały z zasadami bezpieczeństwa nad wodą. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim zorganizował też w tym roku bezpieczne spływy kajakowe, m. in. na rzece Mała Panew.

Dzięki współpracy gminy z innymi podmiotami, dzieci i młodzież bezpiecznie w tym roku spędziły czas na koloniach letnich, w których udział wzięło 11 osób, i tak: 

Kuratorium Oświaty w Opolu przydzieliło gminie Dobrzeń Wielki 2 miejsca na kolonię
w Ośrodku „Czerwony Kozioł” w Głuchołazach, której organizatorem było Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Opolu.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu zorganizował w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach kolonię letnią, z której skorzystało 9 dzieci z terenu naszej gminy.  

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim zorganizowało jednodniową wycieczkę do Berlina dla dzieci wyróżniających się w różnych przedsięwzięciach i konkursach dot. języka mniejszości narodowej.  

W gminie Dobrzeń Wielki, w okresie wakacyjnym, odbyły się festyny i pikniki wiejskie organizowane przez Rady Sołeckie, LZS czy Ochotniczą Straż Pożarną, w których dzieci
i młodzież licznie brali udział wraz z całymi rodzinami.

W dniach 28-29.07.2018r. w Dobrzeniu Wielkim odbył się VIII Zlot Samochodów Zabytkowych, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim oraz wolontariusze. Wśród starych aut można było zobaczyć nie tylko samochody osobowe, ale również motocykle, motorowery a nawet ciągniki. Hasłem przewodnim tegorocznego zlotu był polonez. Zlot Oldtimerów zakończył się zabawą taneczną.

Podczas wakacji odbył się również pokaz sprzętu pożarniczego Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Dobrzeń Wielki, w którym uczestniczyły dzieci. Strażacy omawiali techniki wykorzystania tego sprzętu, które potrzebne są w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia
a także zachowania bezpieczeństwa.

Współpraca z Komisariatem Policji w Dobrzeniu Wielkim również układała się bardzo dobrze. Odbyły się prelekcje, pogadanki z dziećmi na temat bezpieczeństwa na drogach oraz zasad „bezpiecznego domu”, czyli nie otwierania obcym drzwi od mieszkania.

Dzieci z terenu gminy Dobrzeń Wielki w okresie wakacyjnym korzystały z bogatej oferty zajęć klubów i zespołów tanecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. Uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach rekreacyjnych, mażoretkowych, akrobatycznych, baletowych, cyrkowych, tanecznych i fotograficznych.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że grupa dzieci i młodzieży z sekcji akrobatycznej, działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim brała udział w wyjeździe zorganizowanym do Mielna i do Włoch, natomiast grupa tańca towarzyskiego będzie odpoczywać w Pokrzywnej.

Dzięki prowadzonym zajęciom podczas wakacji, dzieci i młodzież aktywnie spędziły czas pod opieką opiekunów, nauczyły się współpracy w grupie, koleżeństwa, propagowania pozytywnych postaw społecznych, promowania bezpiecznych zabaw i zachowań.

Wszystkie podjęte przez Gminę Dobrzeń Wielki oraz instytucje z nią współpracujące inicjatywy profilaktyczno-prewencyjne w okresie tegorocznych wakacji, zapewniły bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży.

 

Zebrała: A. Pietrzyk

Data publikacji: 27-08-2018 08:43 Opublikował(a): Izabela Kołodziej