• Dzisiaj jest:
  sobota, 02 marca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  12 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 13 września 2018r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1400.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 3. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 21 października 2018r
 4. Uchwała w sprawie usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 5. Uchwała w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
 6. Uchwała w sprawie  nadania nazwy ulicy
 7. Interpelacje
 8. Sprawy różne

                          Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                               Klemens Weber

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 13.09.2018r.pdf (1,38MB)

Data publikacji: 06-09-2018 13:03 Opublikował(a): Izabela Kołodziej