• Dzisiaj jest:
  sobota, 18 maja 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  10 °C

Rehabilitacja lecznicza dla osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego, oraz poprawa jego zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja ubezpieczeniowa realizująca program profilaktyczno-rehabilitacyjny.

Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu centrach rehabilitacji leczniczej zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są:

 • Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy
  w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy
  w gospodarstwie rolnym, którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia
  i rehabilitacji.
 • Dzieci rolników, jeśli przynajmniej jeden z  rodziców  jest uprawniony do świadczeń KRUS.

Aby skorzystać z rehabilitacji wymienione wyżej osoby, muszą spełniać jeden z warunków:

 • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 • podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
 • mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i jest realizowana w warunkach stacjonarnych.

Podstawą skierowania jest:

 • wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta lub
 • prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\ komisji lekarskiej KRUS o przyznanym przedłużonym zasiłku chorobowym z tytułu niezdolności do pracy powyżej 180 dni albo okresowej rencie rolniczej.

Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby na rencie stałej.

Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów przejazdu do zakładu rehabilitacji w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę.

Wniosek złożony przez rolnika w oddziale regionalnym KRUS lub w placówce terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze świadczeń Kasy). 

Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację. W przypadku pozytywnej decyzji uzgadniany jest termin wyjazdu.

Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w warunkach stacjonarnych w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolniczej Kasy, w formie turnusów rehabilitacyjnych. Turnus trwa 21 dni.

Okres rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony, w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17dni zabiegowych. W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską,
a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej ponosi KRUS.

Rehabilitacja KRUS prowadzona jest w następujących Centrach Rehabilitacji Rolników:

Szklarska Poręba „Granit” (211km od Opola), Iwonicz Zdrój (386km), Horyniec-Zdrój (466km), Kołobrzeg „Niwa” (599km), Świnoujście „Sasanka” (571km), Jedlec (162km).

W zakładach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Opracowała: Joanna Sendyka
Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

OR KRUS w Opolu

Serdecznie zachęcam do składania wniosków o rehabilitację, wypełnionych przez lekarza POZ lub lekarza specjalisty, do najbliższej Placówki Terenowej KRUS (w Brzegu, Głubczycach, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Strzelcach Opolskich) lub do Oddziału Regionalnego w Opolu, przy ul. Ozimskiej 51A. Czeka na Państwa bogata oferta zabiegów w Centrach Rehabilitacyjnych Rolników w całej Polsce, a realizacja programu medycznego zapewni szybki powrót do zdrowia.

Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu

 

 

 

 

Data publikacji: 12-09-2018 09:38 Opublikował(a): Izabela Kołodziej