• Dzisiaj jest:
    wtorek, 25 czerwca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    14 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy Dobrzeń Wielki

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja odbędzie się w piątek, dnia 19 października 2018r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim.
Początek obrad o godz. 1400.

Proponuję następujący porządek obrad:
1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
4. Uchwała w sprawie usytuowania na terenie Gminy Dobrzeń Wielki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
5. Uchwała w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzeń Wielki
6. Przyjęcie sprawozdania oświatowego za rok szkolny 2017/2018
7. Interpelacje
8. Sprawy różne

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
Klemens Weber

Data publikacji: 12-10-2018 14:21 Opublikował(a): Jolanta Mikuła
Data modyfikacji: 12-10-2018 14:36 Modyfikował(a): Jolanta Mikuła