Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000)  zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.
Sesja odbędzie się w czwartek 29 listopada 2018r. w Sali Narad Urzędu Gminy  w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00.
 
 Proponuję następujący porządek obrad sesji:
 
1.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
•    informacja Skarbnika Gminy
•    dyskusja
•    podjęcie uchwały
2.    Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej
•    informacja Skarbnika Gminy
•    dyskusja
•    podjęcie uchwały
3.    Uchwała o zmianie Statutu Gminy Dobrzeń Wielki
•    informacja Sekretarz Gminy
•    dyskusja
•    podjęcie uchwały
4.    Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki
•    informacja Sekretarz Gminy
•    dyskusja
•    podjęcie uchwały
5.    Powołanie komisji stałych Rady Gminy Dobrzeń Wielki
•    informacja Sekretarz Gminy
•    podjęcie uchwał
6.    Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Dobrzeń Wielki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.”
•    Informacja Z-cy Wójta
•    Dyskusja
•    Podjęcie uchwały
7.    Uchwała w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Dobrzeń Wielki w Zgromadzeniu Związku Gmin Śląska Opolskiego
•    informacja Z-cy Wójta
•    dyskusja
•    podjecie uchwały
8.    Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019
•    informacja Skarbnika Gminy
•    dyskusja
•    podjęcie uchwały
9.    Interpelacje i zapytania
10. Sprawy różne
 
                            Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki
                                                 Roman Kołbuc

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki