Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000)

zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Sesja odbędzie się w czwartek 20 grudnia 2018r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00.

Proponuję następujący porządek obrad sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (okres od 29.11.2018 do 20.12.2018).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
 • informacja Skarbnika Gminy
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • informacja Skarbnika Gminy
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • informacja Sekretarz Gminy
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania przyznane w ramach  wieloletniego programu rządowego na lata 2019-2023
 • informacja Sekretarz Gminy
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Interpelacje i zapytania
 2. Sprawy różne

 Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 20.12.2018r.pdf (730,14KB)

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki