• Dzisiaj jest:
  sobota, 09 grudnia 2023
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  -1 °C

Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000)

zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Sesja odbędzie się w czwartek 20 grudnia 2018r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 14.00.

Proponuję następujący porządek obrad sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady
 2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Sprawozdanie wójta z prac między sesjami (okres od 29.11.2018 do 20.12.2018).

Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2018
 • informacja Skarbnika Gminy
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • informacja Skarbnika Gminy
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 • informacja Sekretarz Gminy
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania przyznane w ramach  wieloletniego programu rządowego na lata 2019-2023
 • informacja Sekretarz Gminy
 • dyskusja
 • podjęcie uchwały
 1. Interpelacje i zapytania
 2. Sprawy różne

 Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 20.12.2018r.pdf (730,14KB)

Data publikacji: 14-12-2018 08:02 Opublikował(a): Izabela Kołodziej