INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek 27 grudnia 2018r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 16.00.

Proponuję następujący porządek obrad:
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
    3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
    4. Zatwierdzenie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
    1) Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019,
    • informacja skarbnika gminy,
    • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    • przedstawienie opinii komisji rady gminy,
    • dyskusja,
    • głosowanie.
    2) Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy budżetowej,
    • informacja skarbnika gminy,
    • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    • przedstawienie opinii komisji rady gminy,
    • dyskusja,
    • głosowanie.
    3) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego,
    • informacja skarbnika gminy,
    • przedstawienie opinii komisji rady gminy,
    • dyskusja,
    • głosowanie.
    6. Interpelacje i wolne wnioski.
    7. Sprawy różne.
    8. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki