• Dzisiaj jest:
    sobota, 24 lutego 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    6 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. poz. 1000) zwołuję sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki.

Sesja odbędzie się w czwartek 27 grudnia 2018r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 16.00.

Proponuję następujący porządek obrad:
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
    3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
    4. Zatwierdzenie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
    1) Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrzeń Wielki na rok 2019,
    • informacja skarbnika gminy,
    • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    • przedstawienie opinii komisji rady gminy,
    • dyskusja,
    • głosowanie.
    2) Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy budżetowej,
    • informacja skarbnika gminy,
    • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    • przedstawienie opinii komisji rady gminy,
    • dyskusja,
    • głosowanie.
    3) Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego,
    • informacja skarbnika gminy,
    • przedstawienie opinii komisji rady gminy,
    • dyskusja,
    • głosowanie.
    6. Interpelacje i wolne wnioski.
    7. Sprawy różne.
    8. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc

 

Data publikacji: 27-12-2018 09:04 Opublikował(a): Izabela Kołodziej