Opolskie oddziały KRUS, OODR, ARiMR oraz KOWR podpisały porozumienie o współpracy

Z inicjatywy Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu w dniu 18.12.2018r. przedstawiciele Oddziałów Regionalnych:

  1. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu,
  2. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
  3. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu,
  4. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu

podpisali Porozumienie o wzajemnej współpracy przy organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników.

 

Niniejsze Porozumienie objęła swym patronatem

Wicewojewoda Opolski Pani Violetta Porowska.

 

Podpisane Porozumienie jest pierwszym tego rodzaju wspólnym przedsięwzięciem, którego przedmiotem jest wzajemna współpraca stron przy organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych,  realizujących  cele  edukacyjne  oraz  prewencyjne, skierowane do rolników,

z zakresu adekwatnego do przedmiotu działalności każdej ze stron Porozumienia,

w szczególności:

  1. celem realizowanym przez KRUS będzie przede wszystkim propagowanie zasad bezpiecznego życia i pracy w gospodarstwach rolnych, służących zmniejszeniu stopnia wypadkowości w  rolnictwie,
  2. celem realizowanym przez OODR będzie upowszechnienie wiedzy wśród rolników                          i mieszkańców obszarów wiejskich z zakresu rolnictwa i innych form gospodarowania oraz wspierania gospodarstw rolnych,
  3. celem realizowanym przez ARiMR będzie przede wszystkim upowszechnianie informacji na temat wspólnej polityki rolnej,
  4. celem realizowanym przez KOWR będzie przedstawienie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz omówienie zasad działań promocyjno-informacyjnych, mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych.

 

Porozumienie zakłada współpracę długookresową, nakierowaną na wypracowanie cykliczności spotkań z rolnikami. Panele szkoleniowo-informacyjne będą okazją do przekazywania najbardziej aktualnych zagadnień bieżących, dotyczących pracy rolnictwie.

 

 

 

Sporządził:

Joanna Skuratowicz

Kierownik Samodzielnego Referatu

Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR w Opolu

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki