Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym

logo.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki
w ramach osi  priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna

Poddziałanie 3.2.2 Efektywność  energetyczna w budynkach Aglomeracji Opolskiej
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020
realizuje
 projekt pn. „Termomodernizacja  obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym”
współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr umowy o dofinansowanie

RPOP.03.02.02-16-0006/18-00

Data podpisania umowy

12.12.2018 r.

Całkowita  wartość projektu

1 459 313,86 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych

1 315 510,46 PLN

Wartość dofinansowania

1 090 363,69 PLN

Okres realizacji projektu

2019r.

Cel realizacji projektu

Zwiększenie  efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym poprzez realizację  prac z zakresu głębokiej  termomodernizacji.

Cele szczegółowe:

  • ograniczenie emisji CO2 i zastosowanie  odnawialnych źródeł energii  poprzez  wymianę źródła ciepła z kotła węglowego na pompę ciepła;
  • poprawa parametrów  obiektu w zakresie  utrzymania  ciepła poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów płaskich  i zewnętrznych  oraz stropu nad piwnicą  nieużytkową;
  • poprawa szczelności stolarki okiennej i drzwiowej  poprzez montaż  nowych drzwi do kotłowni oraz nowych  okien przeszklenia kotłowni, Sali gimnastycznej i korytarza;
  • modernizacja  systemu  przygotowania  c.w.u. poprzez  montaż układu  wykorzystującego czynnik  grzewczy  pochodzący z nowego źródła ciepła;
  • usprawnienie  wentylacji mechanicznej poprzez  montaż centrali wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z przewodami;

 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki