• Dzisiaj jest:
    sobota, 24 lutego 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    5 °C

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym

logo.jpeg

Gmina Dobrzeń Wielki
w ramach osi  priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna

Poddziałanie 3.2.2 Efektywność  energetyczna w budynkach Aglomeracji Opolskiej
Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego  na lata 2014-2020
realizuje
 projekt pn. „Termomodernizacja  obiektu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym”
współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr umowy o dofinansowanie

RPOP.03.02.02-16-0006/18-00

Data podpisania umowy

12.12.2018 r.

Całkowita  wartość projektu

1 459 313,86 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych

1 315 510,46 PLN

Wartość dofinansowania

1 090 363,69 PLN

Okres realizacji projektu

2019r.

Cel realizacji projektu

Zwiększenie  efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Małym poprzez realizację  prac z zakresu głębokiej  termomodernizacji.

Cele szczegółowe:

  • ograniczenie emisji CO2 i zastosowanie  odnawialnych źródeł energii  poprzez  wymianę źródła ciepła z kotła węglowego na pompę ciepła;
  • poprawa parametrów  obiektu w zakresie  utrzymania  ciepła poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów płaskich  i zewnętrznych  oraz stropu nad piwnicą  nieużytkową;
  • poprawa szczelności stolarki okiennej i drzwiowej  poprzez montaż  nowych drzwi do kotłowni oraz nowych  okien przeszklenia kotłowni, Sali gimnastycznej i korytarza;
  • modernizacja  systemu  przygotowania  c.w.u. poprzez  montaż układu  wykorzystującego czynnik  grzewczy  pochodzący z nowego źródła ciepła;
  • usprawnienie  wentylacji mechanicznej poprzez  montaż centrali wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła wraz z przewodami;

 

Data publikacji: 22-01-2019 09:58 Opublikował(a): Izabela Kołodziej