• Dzisiaj jest:
  sobota, 02 marca 2024
 • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
  13 °C

INFORMACJA O TERMINIE SESJI RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję kolejną sesję Rady Gminy Dobrzeń Wielki. Sesja  odbędzie się w czwartek, dnia 31 stycznia 2019r. w sali narad Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim. Początek obrad o godz. 1400.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
 3. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał:
 1. Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dobrzeń Wielki
 2. Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobrzeń Wielki jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
 3. Uchwała sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole, w sprawie zasad finansowania w 2019r. opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Dobrzeń Wielki
 4. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
 5. Uchwała w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
 1. Interpelacje i wolne wnioski.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie obrad, zamknięcie sesji

       Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki     
                 Roman Kołbuc

PDFProjektu uchwał na sesję w dniu 31.01.2019r.pdf (605,54KB)

Data publikacji: 24-01-2019 14:04 Opublikował(a): Izabela Kołodziej