• Dzisiaj jest:
    niedziela, 03 marca 2024
  • Temperatura w Gminie Dobrzeń Wielki:
    9 °C

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy

WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI INFORMUJE,

że w dniach od 18 lutego 2019r. do 8 marca 2019r. (z wyłączeniem sobót i niedziel) zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy.

W konsultacjach może wziąć udział KAŻDY MIESZKANIEC GMINY, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu Ankiety konsultacyjnej i udzieleniu odpowiedzi na zawarte w tej ankiecie pytanie o następującej treści:

„Czy jesteś za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki polegającą na ponownym włączeniu do obszaru Gminy Dobrzeń Wielki terenów byłych sołectw: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectwa Dobrzeń Mały, które z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do obszaru miasta Opola i są obecnie dzielnicami tego miasta?”

Na formularzu Ankiety konsultacyjnej należy:

  • zaznaczyć wybraną odpowiedź na zadane pytanie poprzez postawienie znaku „X” przy wybranej odpowiedzi (osoby, które popierają zmianę granic Gminy postawią znak „X” w kratce obok odpowiedzi „JESTEM ZA”, osoby przeciwne zmianie granic gminy postawią znak „X” w kratce obok odpowiedzi „JESTEM PRZECIW”, a osoby niezdecydowane - w kratce obok odpowiedzi „WSTRZYMUJĘ SIĘ”);
  • wpisać swoje dane (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) i złożyć własnoręczny podpis.

W treści Ankiety zawarta jest informacja o przetwarzaniu danych (RODO).

Arkusze Ankiety  konsultacyjnej można uzyskać i po wypełnieniu złożyć do specjalnie przygotowanych oznakowanych urn:

  • w Urzędzie  Gminy w Dobrzeniu Wielkim,
  • w szkołach na terenie całej Gminy,

w godzinach otwarcia w/w jednostek.

Wypełnione Ankiety konsultacyjne można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim (46-081), ul. Namysłowska 44 albo w formie skanu na adres poczty elektronicznej lub .

Każdy mieszkaniec Gminy może wypełnić ankietę konsultacyjną tylko jeden raz.

Ankiety złożone po dniu 8 marca 2019r. nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji.

                        

                                                                                                       WÓJT
                                                                                                 Piotr Szlapa

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2019 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI.pdf (994,47KB)
PDFANKIETA KONSULTACYJNA.pdf (615,93KB)
 

Data publikacji: 20-02-2019 10:12 Opublikował(a): Izabela Kołodziej