Konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy

WÓJT GMINY DOBRZEŃ WIELKI INFORMUJE,

że w dniach od 18 lutego 2019r. do 8 marca 2019r. (z wyłączeniem sobót i niedziel) zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie zmiany granic Gminy.

W konsultacjach może wziąć udział KAŻDY MIESZKANIEC GMINY, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu Ankiety konsultacyjnej i udzieleniu odpowiedzi na zawarte w tej ankiecie pytanie o następującej treści:

„Czy jesteś za zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki polegającą na ponownym włączeniu do obszaru Gminy Dobrzeń Wielki terenów byłych sołectw: Borki, Brzezie, Czarnowąsy, Krzanowice i Świerkle oraz części sołectwa Dobrzeń Mały, które z dniem 1 stycznia 2017r. zostały włączone do obszaru miasta Opola i są obecnie dzielnicami tego miasta?”

Na formularzu Ankiety konsultacyjnej należy:

  • zaznaczyć wybraną odpowiedź na zadane pytanie poprzez postawienie znaku „X” przy wybranej odpowiedzi (osoby, które popierają zmianę granic Gminy postawią znak „X” w kratce obok odpowiedzi „JESTEM ZA”, osoby przeciwne zmianie granic gminy postawią znak „X” w kratce obok odpowiedzi „JESTEM PRZECIW”, a osoby niezdecydowane - w kratce obok odpowiedzi „WSTRZYMUJĘ SIĘ”);
  • wpisać swoje dane (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) i złożyć własnoręczny podpis.

W treści Ankiety zawarta jest informacja o przetwarzaniu danych (RODO).

Arkusze Ankiety  konsultacyjnej można uzyskać i po wypełnieniu złożyć do specjalnie przygotowanych oznakowanych urn:

  • w Urzędzie  Gminy w Dobrzeniu Wielkim,
  • w szkołach na terenie całej Gminy,

w godzinach otwarcia w/w jednostek.

Wypełnione Ankiety konsultacyjne można również przesyłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim (46-081), ul. Namysłowska 44 albo w formie skanu na adres poczty elektronicznej lub .

Każdy mieszkaniec Gminy może wypełnić ankietę konsultacyjną tylko jeden raz.

Ankiety złożone po dniu 8 marca 2019r. nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników konsultacji.

                        

                                                                                                       WÓJT
                                                                                                 Piotr Szlapa

PDFZARZĄDZENIE NR 0050.1.40.2019 WÓJTA GMINY DOBRZEŃ WIELKI.pdf (994,47KB)
PDFANKIETA KONSULTACYJNA .pdf (615,93KB)
 

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki