Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne oraz IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu ogłasza rozpoczęcie dwóch corocznych Konkursów o zasięgu krajowym :

Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkursu Plastycznego dla Dzieci

 

Do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiegać będzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Przy ocenie gospodarstw brane  pod uwagę będą :

 • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy ,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
 • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
 • estetyka gospodarstw,
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

 

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Po każdym z etapów odbędzie się  uroczyste podsumowanie, podczas którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.

W ubiegłym roku grono sponsorów nagród liczyło ponad dwadzieścia firm i instytucji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, które ufundowały nagrody w postaci sprzętu rolniczego, ogrodniczego m.in. kosiarki, wykaszarki, odkurzacze przemysłowe, piły, środki ochrony indywidualnej, itp.

Zwycięzca etapu centralnego otrzyma nagrodę główną Prezesa Kasy: w ubiegłym roku był to ciągnik rolniczy.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 29 marca 2019 r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

 

 

 

Zapraszamy również do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, który przebiegnie pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi i upowszechnianie wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym KRUS organizuje od 2011 roku Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem Bezpiecznie na wsi.

Tegoroczna edycja Konkursu ogłoszona jest pod hasłem „Bezpiecznie na wsi : maszyna pracuje a dziecko obserwuje”.

Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.  Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach:

 • I grupa wiekowa – klasy 0-III szkoły podstawowej
 • II grupa wiekowa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3,                     w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

Konkurs przebiega w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Każdy etap konkursu będzie zakończony uroczystym podsumowaniem, podczas którego wszyscy laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody. W ubiegłym roku OR KRUS w Opolu oraz liczne grono sponsorów ufundowało dla dzieci m.in. nagrody w postaci zegarków, smartwatchów, sprzętu sportowego oraz książek.

Bardzo ciekawą nagrodą, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem wśród laureatów konkursu, były warsztaty plastyczne zorganizowane przez Państwową Szkołę Plastyczną w Opolu z zakresu fotografii, tkaniny artystycznej oraz ceramiki.

 

Prace wybrane przez Komisję Wojewódzką zostaną przekazane do Komisji Centralnej               w Centrali KRUS – trzy najlepsze prace z obu grup wiekowych.

Prace plastyczne należy przesyłać lub przekazywać do Oddziału Regionalnego lub Placówek Terenowych KRUS do dnia 29.03.2019 r. wraz z załączonym aktualnym Formularzem zgłoszeniowym.

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie : www.krus.gov.pl.

        

        

Opracowanie :

Ewelina Nowek

Specjalista

Samodzielny Referat Prewencji, Rehabilitacji

i Orzecznictwa Lekarskiego

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursach!

Lech Waloszczyk – Dyrektor OR KRUS w Opolu

Gwiazdka Polecamy

KMZB.jpeg

aglomeracja.png

wios_opole_powietrze.png

rodzina500.png

stobrawski.png

gmina_fair_play.jpg-1.png

Logo WKU.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Tagi wyszukiwania:
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Dane moje podałem dobrowolnie, mam możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Gmina Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44 46-081 Dobrzeń Wielki